Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Níže naleznete aktuální informace k aktivitám, které pořádáme pro veřejnost, nebo ke změnám v námi poskytovaných sociálních službách a další důležité informace.

 

Štítky:


4. slosování TOMBOLY Dobročinný obchod

Dne 16.10.2019 proběhlo 4.slosování TOMBOLY v Dobročinném obchodě

Výhercům gratulujeme !!!!

Byla vytažena tato čísla 

č. 106 -  1. cena - Poukaz v hodnotě 400,- Kč (restaurace PLZEŇSKÝ ŠENK);

č. 49 -  2. cena -  Poukaz v hodnotě 300,-Kč (supermarket KAUFLAND);

č. 35 -  3. cena -  Poukaz v hodnotě 200,-Kč (supermarketu ALBERT);

č. 193 - 4 cena -  Poukaz v hodnotě 100,-Kč (DM drogerie);

č. 59 -  5. cena -  50 % sleva na nákup v Dobročinném obchodě

 

Výhry si výherci mohou vyzvednout od 17.10.2019 do 15.11.2019 v pracovní dny mezi 8:00 - 15:00 hod. přímo v Dobročinném obchodě.

Výhra bude předána pouze po prokázání SMS oznámení o výhře nebo proti platnému slosovacímu lístku.Sbírka je úspěšná a stále pokračuje

Milí přátelé k 10.10.2019 už máme cihly skoro na polovinu domu, tedy zatím 2223 cihel.

Moc všem kdo přispěli děkuji. Také samozřejmě i našim zaměstnancům Jistot Domova, kteří nám koupili 80 cihel. Super práce 

Sbírka dál pokračuje a věřím, že v listopadu budeme mít další zeď postavenou.

Děkuji za další sdílení mezi kamarády známé a případně když napíšete něco pěkného ke sdílení bude to moc fajn protože stále potřebujeme další dárce, kteří nám cihly koupí. Díky

Transparentní sbírkový účet  pro koupi cihly je veden u Komerční banky a.s. č.ú.: 115-9886970217/0100

IMG_20191010_174716.jpgGratulujeme výhercům 3.slosování TOMBOLY v Dobročinném obchodě

Dne 16.9.2019 proběhlo 3.slosování TOMBOLY v Dobročinném obchodě

Výhercům gratulujeme !!!!

Byla vytažena tato čísla 

č. 13 - vyhrává 1. cenu Poukaz v hodnotě 400,- Kč (restaurace PLZEŇSKÝ ŠENK);

č. 42 - vyhrává 2. cenu Poukaz v hodnotě 300,-Kč (supermarket KAUFLAND);

č. 78 - vyhrává 3. cenu Poukaz v hodnotě 200,-Kč (supermarketu ALBERT);

č. 133 - vyhrává 4 cenu Poukaz v hodnotě 100,-Kč (DM drogerie);

č. 40 - vyhrává 5. cenu 50 % sleva na nákup v Dobročinném obchodě

 

Výhry si výherci mohou vyzvednout od 17.9.2019 do 16.10.2019 v pracovní dny mezi 8:00 - 15:00 hod. přímo v Dobročinném obchodě.

Výhra bude předána pouze po prokázání SMS oznámení o výhře nebo proti platnému slosovacímu lístku.Sbírka CIHLA PRO JISTOTY

Oznamuji všem našim příznivcům, že ke dni 17.9.2019 bylo sbírkou zakoupeno pro Jistoty Domova, z.ú. 754 cihel. Z toho 67 cihel si zakoupili samotní zaměstnanci Jistot Domova,z.ú..

Moc všem dárcům děkujeme. Díky jim budou moci uživatelé denního stacionáře užívat nové krásné a důstojné zázemí.

 

Přispět koupí cihly za 92,-Kč nebo cihel můžete přímo na sbírkový účet vedený v Komerční bance a.s., č.ú.: 115-9886970217/0100 nebo při koupi zmrzlinky "Zmrzlina u Machů" v Pískové Lhotě. Tam si mohou dárci počet zakoupených cihel vybarvit a podepsat na benneru, který je umístěn u autobusové zastávky u zmrzliny.

Při koupi více cihel Vás Machovi obdarují zmrzlinou zdarma a také obdržíte "Certifikát" od Jistoty Domova, z.ú. jako poděkování za dar. 

 Ještě jednou velmi děkujeme.GRATULUJEME VÝHERCŮM 2 SLOSOVÁNÍ TOMBOLY

Dne 16.8.2019 proběhlo 2.slosování TOMBOLY v Dobročinném obchodě

Výhercům gratulujeme !!!!

Byla vytažena tato čísla 

č. 72 - vyhrává 1. cenu Poukaz v hodnotě 400,- Kč (restaurace PLZEŇSKÝ ŠENK);

č. 95 - vyhrává 2. cenu Poukaz v hodnotě 300,-Kč (supermarket KAUFLAND);

č. 5 - vyhrává 3. cenu Poukaz v hodnotě 200,-Kč (supermarketu ALBERT);

č. 74 - vyhrává 4 cenu Poukaz v hodnotě 100,-Kč (DM drogerie);

č. 52 - vyhrává 5. cenu 50 % sleva na nákup v Dobročinném obchodě

 

Výhry jsi výherci mohou vyzvednout od 16.8.2019 do 16.9.2019 v pracovní dny mezi 8:00 - 15:00 hod. přímo v Dobročinném obchodě.

Výhra bude předána pouze po prokázání SMS oznámení o výhře nebo proti platnému slosovacímu lístku.

 

 Sbírka Cihla pro Jistoty úspěšně pokračuje

Oznamuji všem našim příznivcům, že 2.8.2019 bylo sbírkou zakoupeno 490 cihel, čímž se blížíme k 10% nákladů na koupi nemovitosti.

Tak už jen 90% a Jistoty Domova budou mít pro uživatele denního stacionáře nové krásné a důstojné zázemí.

 

Přispět koupí cihly za 92,-Kč nebo cihel můžete přímo na sbírkový účet vedený v Komerční bance a.s., č.ú.: 115-9886970217/0100 nebo při koupi zmrzlinky "Zmrzlina u Machů" v Pískové Lhotě. Tam si mohou dárci počet zakoupených cihel vybarvit a podepsat na benneru, který je umístěn u autobusové zastávky u zmrzliny.

Při koupi více cihel Vás Machovi obdarují zmrzlinou zdarma a také obdržíte "Certifikát" od Jistoty Domova, z.ú. jako poděkování za dar. 

 

Moc všem dárcům děkuji.Sbírka cihly pro Jistoty Domova

Na zmrzlině u Machů v Pískové Lhotě si může každý dárce své zakoupené cihly vybarvit a podepsat. Krásně se nám dům vybarvuje. Při koupi více cihel dostane u Machů zmrzlinu zdarma a také Certifikát od Jistot Domova jako poděkování za dar cihel. 

Moc všem dárcům děkuji.

 Banner 16.7.2019.jpg    Banner detail.jpgVýsledky 1. slosování Letní tomboly

Výsledky 1. slosování Letní tomboly v Dobročinném obchodě

16.7.2019 proběhlo první slosování

Všem výhercům gratulujeme :-) 

Výherní čísla
1. cena - č. 35 (Dárkový poukaz na 400,-Kč Plzeňský Šenk)
2. cena - č. 32 (Dárkový poukaz na 300,-Kč Kaufland)
3. cena - č. 1 (Dárkový poukaz na 200,-Kč Albert)
4. cena - č. 14 (Dárkový poukaz na 100,-Kč Drogerie DM)
5. cena - č. 12 (Dárkový poukaz na 50% slevu z nákupu v 
Dobročinném obchodě Jistoty Domova)

Výhry si mohu výherci vyzvednout v Dobročinném obchodě po předložení platného výherního slosovacího lístku).

Všem výhercům ještě jednou gratulujeme.Projekt pro Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

Datum konání: 1. 8. 2019 - 31. 10. 2020

S pomocí výzvy nositele IPRÚ města Mladá Boleslav realizujeme projekt 13. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb IV., který je určený především k podpoře občanů se zdravotním postižením, ale i seniorů.

Projekt s názvem „Kvalitní zázemí pro sociální služby Jistoty Domova“ registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012203 bude financovaný z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu . 

Projekt jsme povinni financovat z vlastních zdrojů ve výši 5% z uznatelných nákladů a dále financovat neuznatelné náklady (daně, úroky a pod.) v plné výši.

1. realizovanou aktivitou je nákup nemovitosti v které vznikne zázemí pro pracovníky, kteří poskytují terénní péči 7 dní v týdnu v domácnostech uživatelů. V domě vznikne zároveň prostorné a kvalitní  zázemí pro ambulantní službu Denní stacionář.

Jsme nezisková organizace a tudíž nemám zdroje na investiční akce a proto máme Krajským úřadem Středočeského kraje povolenu sbírku č.j.: 077122/2019/KUSK, kterou chceme zajistit finanční prostředky na 5% naší spoluúčasti, kterou potřebujeme na 1. realizovanou aktivitu nákup domu.  

2. realizovanou aktivitou bude nákup vybavení do zázemí pracovníků zajišťujících sociální služby i zázemí ambulantní služby denní stacionář. Dále dojde k nákupu automobilů s pomocí kterých budou sociální služby terénní i ambulantní nadále zajišťovány. 

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpgDům pro Jistoty Domova, z. ú.

Datum konání: 20. 5. 2019 - 30. 9. 2019

Jistoty Domova, z. ú. s pomocí výzvy IROP města Mladá Boleslav plánují realizovat projekt v celkové výši 12 356 256,- Kč

V rámci projektu dojde k podpoře rozvoje našich sociálních služeb, které především poskytují podporu zdravotně postiženým a dalším osobám z cílové skupiny prostřednictvím sociálních služeb - osobní asistence, denní stacionář, pečovatelská služba a odborné sociální poradenství. Projekt je určen pro osoby pečující o osobu blízkou, osoby se zdravotním postižením a rodiny žijící v nepříznivé sociální situaci. Projekt pomůže osobám mající tělesné,mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Jistoty Domova, z. ú. v roce 2019 díky projektu zakoupí a upraví nemovitost včetně doplnění inventáře a DHIM, který bude složit k rozvoji sociálních služeb ve městě Mladá Boleslav a nejbližším okolí popsaném strategií IPRÚ Mladá Boleslav.

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb denní stacionář,osobní asistence, pečovatelská služba a odborné sociální poradenství prostřednictvím pořízení nemovitého a movitého majetku. Tím vznikne zázemí pro 2 typy sociálních služeb (terénní a ambulantní). Konkrétně se jedná o nemovitost v k.ú. a obci Mladá Boleslav spolu s jeho opravou/přizpůsobením provozu sociálních služeb a dovybavením. Dům je pořizován včetně pozemku k využití jako prostor pro zklidnění, relaxaci, aktivizaci  uživatelů služby denní stacionář. A dále se jedná o zakoupení 4 automobilů pro účely poskytování výše uvedených služeb. 

Jednotlivé etapy projektu řeší:

  1. Nákup nemovitosti pro zázemí terénních služeb:osobní asistenci a pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství a především pro službu denního stacionáře
  2. Opravy a rekonstrukce místností - výmalba, povrchy podlah
  3. V denním stacionáři se počítá s rekonstrukcí koupelny a vybudování dalšího WC a zakoupení a instalace nového bojleru na ohřev vody 
  4. Vybavení služby denní stacionář vhodným nábytkem naplňujícím potřeby uživatelů služby včetně zakoupení schodolezu
  5. Vybudování zastřešeného zahradního posezení, drobné terénní úpravy a instalace cvičebních prvků
  6. Úprava zázemí služeb pro jednání se zájemci o služby a pečující personál  
  7. Vybudování technické místnosti s pračkou a sušičkou
  8. Nákup jednoho speciálně upraveného automobilu pro převoz imobilních osob využívajících invalidní vozík 
  9. Nákup tří automobilů pro zajištění úkonů základních činností služeb terénní formou

 

Věřím že náš projekt dosáhne zdárného cíle a v roce 2020 budou mít naše sociální služby důstojné zázemí.