Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Kapacita služby: 

Počet hodin: 42 týdně

Počet uživatelů: 4 v jeden daný okamžik

 

Dostupnost služby:

Službu poskytujeme po 7 dní v týdnu (včetně svátků) od 7:00 do  21:00 v Mladé Boleslavi 

 

Posláním služby je zajistit důstojný život doma lidem, kteří mají omezení své soběstačnosti.  Co nejvíce zachovat jejich zvyklosti, zajistit jim v domácím prostředí pocit soukromí a bezpečí. Pomoci jim uplatnit vlastní vůli a udržet nebo obnovit sociální vztahy. Pomoci snížit fyzickou nebo psychickou zátěž jejich rodinným příslušníkům a pomoci jim zároveň sladit jejich rodinné, pracovní a pečující povinnosti.

Službu poskytujeme:

  • Občanům se zdravotním postižením od 18 let věku a seniorům.
  • Občanům, kteří z důvodu svého věku, chronického onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu mají problém bez pomoci druhé osoby si sami zajistit péči o svou osobu nebo domácnost (např. umýt se, dojít na WC, přesunout se z lůžka, obléknout se, připravit si jídlo nebo pití, nedokáží si nakoupit nebo uklidit domácnost, nemohou si sami dojít a vyřídit své záležitosti na úřadě, lékaře nebo veřejné službě). Pečovatelky jsou uživatelům partnerem a stávají se přirozenou součástí jejich života a rodiny aniž by narušovaly jejich dosavadní zaběhlý režim.
  • Poskytujeme v domácnostech uživatelů i občanům trvale upoutaným na lůžko. Předpokladem pro zajištění takovéto péče je nezbytná dobrá spolupráce s jeho rodinnými příslušníky, terénními zdravotními službami a dalšími osobami, kteří se na péči budou podílet.
  • Dostupnost služby ve večerních a nočních hodinách nebo víkendových dnech je plně závislá na hodinovém vyčerpání kapacity služby v době od 7:00 - 15:30 hodin. 
Ceník služby Popis realizace služby Poptejte službu Kontakt

 

Aktuality