Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba    Krajský úřad Středočeského kraje.jpg

Získali jsme Nadační podporu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové na projekt "Společně to zvládneme" 

Realizace projektu 1.4.2020 - 31.8.2020

Projektem pomůžeme k zajištění základních životních potřeb uživatelům služby, ale i ke snížení jejich sociální izolace. Uživatele budeme vybavovat rouškami, dovážet k lékařům, za nákupy a do přírody s maximálními bezpečnostními opatřeními abychom je uchránili před nákazou COVID_19.

VDV_logo_2014[1]-min.jpg

Od 1.10. 2020 nás naleznete na nové adrese: Okružní 250, Mladá Boleslav IV. 

Pečovatelskou službu poskytujeme osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se z důvodu svého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti dostali do nepříznivé sociální situace a potřebují pomoc druhé osoby pro zajištění běžných každodenních činností péče o svou osobu nebo domácnost.

Nepříznivou situací rozumíme, že se zájemce o službu nedokáže bez pomoci druhé osoby sám umýt, dojít na WC, obléknout, připravit jídlo nebo pití, nedokáže si nakoupit nebo uklidit domácnost, dojít a vyřídit si své záležitosti na úřadě, lékaře nebo veřejné službě.

Pečovatelskou službu poskytujeme i občanům trvale upoutaným na lůžko, kteří potřebují celodenní péči. Předpokladem pro zajištění kvality jejich života je však nezbytná  spolupráce s rodinnými příslušníky a dalšími osobami, kteří se na péči budou podílejí. 

 

Posláním pečovatelské služby je zajistit občanům se zdravotním postižením a seniorům žít důstojně a co nejdéle v jejich domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.

Cílem pečovatelské služby je pomáhat klientům se zachováním jejich zvyklostí a v maximální možné míře zachovat nebo obnovit jejich schopnosti a dovednosti. Zároveň pomoci uplatnit jejich vlastní vůli při rozhodování a udržet jejich sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím.

 

Dostupnost služby je od 7:00 hod. do 21:00 hod. 7 dní v týdnu včetně svátků ve městě Mladá Boleslav a obcích a městech do 10 km od Mladé Boleslavi.

 

Kapacita služby jsou 4 klienti v jeden okamžik a max. 60 hodin týdně 

 

_IMG5625.jpgPečovatelky pomáhají klientům s individuální mírou dopomoci při přesunu z lůžka, s oblékáním a svlékáním, mytím na lůžku nebo koupáním, při chůzi doma i venku, při zajištění nákupu nebo běžného úklidu domácnosti. Doprovází klienty a pomáhají jim při komunikaci na úřadech, u lékaře a veřejných institucích.

Služba je vždy zcela individuálně nastavena, aby klientům pomohla k soběstačnosti a k zachování lidské důstojnosti.  Bereme zvláštní ohled na jejich individuální potřeby a zvyklosti. Pro klienty jsme partnerem a stáváme se přirozenou součástí jejich života, aniž bychom narušovali dosavadní zaběhlý režim.

Klient si může sjednat fakultativní úkony např. dovoz služebním vozem včetně přepravy používané pomůcky, které jsou poskytovány nad rámec úkonů uvedených v Ceníku pečovatelské služby.

 

Pečovatelská služba je ze Zákona 108/2006 Sb. a Vyhlášky 505/2006 Sb. poskytována za úhradu. 

Cena služby: poskytované úkony které jsou účtované v hodinové sazbě stojí 120,-Kč/hodinu. Podrobný rozpis poskytovaných činností  a ceny  úkonů naleznete níže v  Ceník.

 

Poptejte službu Ceník Kontakt Zašlete nám dar