Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Pečovatelská služba

Pečovatelská službaKrajský úřad Středočeského kraje.jpg

Adresa kanceláře: Okružní 250, Mladá Boleslav IV           

Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 16:00                             

Tel.: 728 985 457,  723 908 613

Kapacita služby je 30 klientů, max. však 4 klienti v jeden okamžik a max. 65hod./týdně.                                                                     

Dostupnost služby je od 7:00 hod. do 21:00 hod. 7 dní v týdnu včetně svátků ve městě Mladá Boleslav a v obcích a městech do 10 km od Mladé Boleslavi.  Služba je poskytována v domácnosti uživatele. Dostupnost péče ve večerních hodinách a víkendech je závislá na kapacitě služby vyčerpané v denní době.                                                      

Služba je určena občanům se zdravotním postižením a seniorům, kteří z důvodu svého věku, chronického onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu mají problém bez pomoci druhé osoby si zajistit péči o svou osobu nebo domácnost (např. umýt se, dojít na WC, přesunout se z lůžka, obléknout se, připravit si jídlo nebo pití, nedokáží si nakoupit nebo uklidit domácnost, nemohou si sami dojít a vyřídit své záležitosti na úřadě, lékaře nebo veřejné službě).

Cena služby max. je stanovena Vyhláškou 505/2006 Sb. § 6 odst.2. Účtujeme130,-Kč/hod za úkony účtované v čase. 

Posláním služby je zajistit uživatelům služby důstojný život v jejich domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.

Službu poskytujeme i občanům trvale upoutaným na lůžko. Předpokladem pro zajištění takovéto péče je nezbytná dobrá vzájemná spolupráce s rodinnými příslušníky a dalšími osobami, kteří se na péči budou podílet. 

Klientům jsme partnerem a stáváme se přirozenou součástí jejich života, aniž bychom narušovali dosavadní zaběhlý režim. Uživatelé mají zachovány své zvyklosti, mohou uplatnit vlastní vůli, udržují si sociální vztahy a mohou jednat sami za sebe bez zastoupení.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové finančně podpořila náš projekt "Společně to zvládneme" 

Projektem jsme pomohli k zajištění základních životních potřeb a ke snížení sociální izolace uživatelům služby. Uživatele jsme vybavili rouškami a dalším potřebným abychom je ochránili před nákazou COVID_19. Díky projektu si i v nelehké době mohli zajistit s naší pomocí nákupy, návštěvy u lékařů, nebo vyřídit potřebné záležitosti na úřadě. Uživatele jsme dováželi a doprovázeli na procházky mimo město mladá Boleslav. 

Poptejte službu   

 

Kontakt      

 

Popis realizace služby