Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Pečovatelská služba

Pečovatelská službaKrajský úřad Středočeského kraje.jpg

 

 

Adresa kanceláře

 

Okružní 250

Mladá Boleslav 

Provozní doba

 

pracovní dny

8:00 - 15:30

 

Telefonní kontakt

728 985 457

vedoucí služby

 

723 908 613

sociální pracovnice

Kapacita služby

 

30 klientů/měsíc

2 klienti v jeden okamžik

max.64 hod/týden

 

Dostupnost služby

Mladá Boleslav

7 dní v týdnu

7:00 - 21:00

 

Dostupnost služby

Obce a města do 10 km od Mladé Boleslavi

V pracovní dny

8:00 - 14:30

                       

Služba je poskytována v domácnosti uživatele. Dostupnost služby ve večerních hodinách a víkendech je plně závislá na objemu vyčerpané kapacity v denní době.

Určena je občanům se zdravotním postižením a seniorům, kteří z důvodu svého věku, chronického onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu mají problém bez pomoci druhé osoby si zajistit péči o svou osobu nebo domácnost (např. umýt se, dojít na WC, přesunout se z lůžka, obléknout se, připravit si jídlo nebo pití, nedokáží si nakoupit nebo uklidit domácnost, nemohou si sami dojít a vyřídit své záležitosti na úřadě, lékaře nebo veřejné službě).

Ceník Cena za úkony účtované v čase je 130,-Kč/hod v souladu Vyhlášky 505/2006 Sb. § 6 odst.2. 

Posláním služby je zajistit uživatelům služby důstojný život v jejich domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.

Službu poskytujeme i občanům trvale upoutaným na lůžko. Předpokladem pro zajištění takovéto péče je nezbytná dobrá vzájemná spolupráce s rodinnými příslušníky a dalšími osobami, kteří se na péči budou podílet. 

Klientům jsme partnerem a stáváme se přirozenou součástí jejich života, aniž bychom narušovali dosavadní zaběhlý režim. Uživatelé mají zachovány své zvyklosti, mohou uplatnit vlastní vůli, udržují si sociální vztahy a mohou jednat sami za sebe bez zastoupení.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové finančně podpořila náš projekt "Společně to zvládneme" 

Projektem jsme pomohli k zajištění základních životních potřeb a ke snížení sociální izolace uživatelům služby. Uživatele jsme vybavili rouškami a dalším potřebným abychom je ochránili před nákazou COVID_19. Díky projektu si i v nelehké době mohli zajistit s naší pomocí nákupy, návštěvy u lékařů, nebo vyřídit potřebné záležitosti na úřadě. Uživatele jsme dováželi a doprovázeli na procházky mimo město mladá Boleslav. 

Poptejte službu   

 

Kontakt      

 

Popis realizace služby