Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba    Krajský úřad Středočeského kraje.jpg

Pečovatelskou službu poskytujeme seniorům nad 65 let a starším seniorům nad 85 let, kteří se z důvodu svého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti dostali do nepříznivé sociální situace a potřebují pomoc druhé osoby pro zajištění běžných každodenních činností péče o svou osobu nebo domácnost.

Nepříznivou situací rozumíme, že se senior nedokáže bez pomoci druhé osoby sám umýt, dojít na WC, obléknout, připravit jídlo nebo pití, nedokáže si nakoupit nebo uklidit domácnost, dojít a vyřídit si své záležitosti na úřadě, lékaře nebo veřejné službě.

Pečovatelskou službu poskytujeme i seniorům kteří jsou trvale upoutáni na lůžko a potřebují celodenní péči. Předpokladem pro zajištění kvality života seniora je nezbytná  spolupráce s rodinnými příslušníky seniora a dalšími osobami, kteří se na péči budou podílejí. 

 

Posláním pečovatelské služby je zajistit seniorům žít důstojně a co nejdéle v jejich domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.

Cílem pečovatelské služby je seniorům pomoci se zachováním jejich zvyklostí a v maximální možné míře zachovat nebo obnovit jejich schopnosti a dovednosti. Zároveň pomoci uplatnit jejich vlastní vůli při rozhodování a udržet jejich sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím.

 

Dostupnost služby je od 6:00 hod. do 20:00 hod. 7 dní v týdnu včetně svátků ve městě Mladá Boleslav a obcích a městech do 10 km od Mladé Boleslavi.

Aktuálně poskytujeme službu od 7:00 do 19:00 hod. 7 dní v týdnu v Mladé Boleslavi, Dalovicích, Bukovně a Línech.

 

Kapacita služby jsou 2 klienti v jeden okamžik a max. 30 hodin týdně (od 1.1.2019 3 klienti v jeden okamžik a max. 60 hodin týdně)

 

_IMG5625.jpgPečovatelky pomáhají klientům s individuální mírou dopomoci při přesunu z lůžka, s oblékáním a svlékáním, mytím na lůžku nebo koupáním, při chůzi doma i venku, při zajištění nákupu nebo běžného úklidu domácnosti. Doprovází klienty a pomáhají jim při komunikaci na úřadech, u lékaře a veřejných institucích.

Služba je vždy zcela individuálně nastavena, aby klientům pomohla k soběstačnosti a k zachování lidské důstojnosti.  Bereme zvláštní ohled na jejich individuální potřeby a zvyklosti. Pro klienty jsme partnerem a stáváme se přirozenou součástí jejich života, aniž bychom narušovali dosavadní zaběhlý režim.

Klient si může sjednat fakultativní úkony např. dovoz služebním vozem včetně přepravy používané pomůcky, které jsou poskytovány nad rámec úkonů uvedených v Ceníku pečovatelské služby.

 

Pečovatelská služba je ze Zákona 108/2006 Sb. a Vyhlášky 505/2006 Sb. poskytována za úhradu. 

Cena služby: úkony účtované v hodinové sazbě 120,-Kč/hod., podrobné ceny  úkonů níže v  Ceník.

 

Poptejte službu Ceník Kontakt Zašlete nám dar