Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás

Poslání ústavu

Posláním a hlavní činností ústavu je poskytovat podporu a pomoc občanům, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodu nemoci nebo věku.

Hlavní činností ústavu je od roku 2011 poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. V roce 2014 došlo převodem závodu ke změně právní formy z OSVČ na nestátní neziskové zařízení zapsaný ústav. 

Veřejný závazek

Sociálními službami se zavazujeme pomáhat řešit tíživé životní situace občanů, tak aby mohli vést plnohodnotný a kvalitní život v pohodlí svého domova. Pomáhat jim tak, aby došlo k naplnění jejich životních potřeb. Sociální služby mají udělenu registraci KÚ Středočeského kraje a jsou poskytovány v souladu zákonných podmínek.

Náklady provozu sociálních služeb jsou pouze z části financovány z dotací MPSV, které dostáváme prostřednictvím KÚ SK. Na zajištění dostupnosti služeb nám přispívají města a obce, kde péči poskytujeme. Financování provozu služeb je dále závislé na získání dostatečného objemu prostředků z úhrad od uživatelů služeb, z nadačních a grantových darů, zisku z provozu Půjčovny pomůcekDobročinného ochodu.  A jako poslední koho nezbytně potřebujeme k zajištění kvality a dostupnosti služeb jsou DÁRCI (jednotlivci, podnikatelé a společnosti).

Děkujeme proto za zaslání daru na sbírkový účet č.ú.: 2501070743/2010

Další možnosti jak nám můžete pomoci naleznete zde: CHCI POMÁHAT S VÁMI

 

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.
 
Prof.RNDr.Ing. Michal V. Marek,DrSc.,dr.h.c.   
Spolutvůrce základní filozofie 

Výroční zprávy 

2020 2019 2018
     
2015 2016 2017
     
2014 2013 2011/2012

 

Registrace služeb KÚ SK

 

Pověření KÚ SK

 

Smlouva o převodu závodu

 

Zakládací listina Ústav

 

Statut ústavu

 

Správní a dozorčí rada ústavu ke dni 31.12.2020

Správní rada:

Předseda správní rady: Bc. Barbora Roušarová
Člen správní rady: Veronika Jiskrová
Člen správní rady: Tomáš Procházka

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: Ing. Pavel Jiskra
Člen dozorčí rady: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.

Člen dozorčí rady: Bc. Jana Trojanová