Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás

Poslání ústavu

Posláním a hlavní činností ústavu je poskytovat podporu a pomoc občanům, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodu nemoci nebo věku.

Hlavní činností ústavu je od roku 2011 poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. V roce 2014 došlo převodem závodu ke změně právní formy z OSVČ na nestátní neziskové zařízení zapsaný ústav. 

Veřejný závazek

Sociálními službami se zavazujeme pomáhat řešit tíživé životní situace občanů, tak aby mohli vést plnohodnotný a kvalitní život v pohodlí svého domova. Pomáhat jim tak, aby došlo k naplnění jejich životních potřeb. Sociální služby mají udělenu registraci KÚ Středočeského kraje a jsou poskytovány v souladu zákonných podmínek.

Náklady provozu sociálních služeb jsou z části financovány z dotací MPSV prostřednictvím KÚ SK.

Na zajištění dostupnosti služeb nám přispívají města a obce, kde péči poskytujeme. 

Financování provozu služeb je závislé na získání dostatečného objemu prostředků z úhrad od uživatelů služeb, z nadačních a grantových darů, zisku z provozu Půjčovny pomůcekDobročinného ochodu. 

K zajištění kvality a dostupnosti služeb potřebujeme DÁRCE  (jednotlivce, podnikatele a společnosti).

Děkujeme za zaslání daru na sbírkový účet č.ú.: 2501070743/2010 společně s našimi sociálními službami pomůžete seniorům a občanům se zdravotním postižením vést důstojný život doma. 

Další možnosti jak nám můžete pomoci naleznete zde: CHCI POMÁHAT S VÁMI

 

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.
 
Prof.RNDr.Ing. Michal V. Marek,DrSc.,dr.h.c.   
Spolutvůrce základní filozofie 

Výroční zprávy 

2012  2013  2014  2015 2016 2017
           
 2018  2019  2020      
           

 

Registrace služeb KÚ SK

 

Pověření KÚ SK

 

Smlouva o převodu závodu

 

Zakládací listina Ústav

 

Statut ústavu

 

Správní rada ústavu 

Předseda správní rady: Bc. Barbora Roušarová
Členové správní rady: Veronika Jiskrová
                                      Tomáš Procházka