Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás

Poslání Jistoty Domova, z. ú.

Posláním a hlavní činností ústavu je poskytovat podporu a pomoc občanům, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodu nemoci nebo věku.

Veřejný závazek

Našim veřejným závazkem je sociálními službami pomáhat občanům s handicapem zdravotním nebo sociálním řešit jejich dlouhotrvající tíživé životní situace, tak aby mohli vést plnohodnotný a kvalitní život v pohodlí svého domova. Každou naší sociální službou občanům pomáhat v určitých jejich životních potřebách, tak aby byly zcela naplněny s respektem k individualitě osoby a se zachováním lidské důstojnosti..  

 

Sociální služby poskytujeme od roku 2011 a máme je registrovány na Krajském úřadě Středočeského kraje. Poskytujeme je v souladu zákonných podmínek a s využitím nejnovějších poznatků ze sociální práce.

Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem při městě Mladá Boleslav a dalšími poskytovateli sociálních a návazných služeb.

Jako vedlejší výdělečnou činnost provozujeme od roku 2016 Dobročinný obchod, jehož zisk pomáhá  financovat provozní náklady našich poskytovaných sociálních služeb.

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.
 
Prof.RNDr.Ing. Michal V. Marek,DrSc.,dr.h.c.   
Spolutvůrce základní filozofie 

 

Výroční zprávy Jistoty Domova, z. ú.

Správní rada

Předseda správní rady: Barbora Roušarová
Člen správní rady: Veronika Jiskrová
Člen správní rady: Tomáš Procházka

 

 

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Ing. Pavel Jiskra
Člen dozorčí rady: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.

Člen dozorčí rady: Bc. Jana Trojanová