Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás

Poslání ústavu

Posláním a hlavní činností ústavu je poskytovat podporu a pomoc občanům, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodu nemoci nebo věku.

Hlavní činností ústavu je od roku 2011 poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. V roce 2014 došlo převodem závodu ke změně právní formy z OSVČ na nestátní neziskové zařízení - zapsaný ústav. 

Veřejný závazek

Sociálními službami se zavazujeme pomáhat řešit tíživé životní situace občanů tak, aby mohli vést plnohodnotný a kvalitní život v pohodlí svého domova i s vážným zdravotním handicapem. Pomáhat těmto lidem tak, aby došlo k naplnění jejich životních potřeb. Sociální služby mají udělenu registraci KÚ Středočeského kraje a jsou poskytovány v souladu zákonných podmínek.

Náklady na zajištění provozu sociálních služeb financujeme z více zdrojů. Z dotací KÚ SK a měst a obcí, kde péči poskytujeme. Z úhrad od uživatelů služeb, z nadačních a grantových výzev, ze zisku z Půjčovny pomůcek a z Dobročinného ochodu.

 

Abychom mohli poskytovat služby v potřebném rozsahu potřebujeme uznalé DÁRCE.

Děkujeme proto za zaslání finanční částky na sbírkový účet: č. ú.: 2501070743/2010 

S dárci osobně rádi projednáme na jaký účel můžeme jejich dar použít, pro sjednání osobní schůzky volejte na tel.: 720 153 235 nebo 728 985 457. 

Společně s námi můžete pomáhat lidem s handicapem a seniorům VÉST DŮSTOJNÝ ŽIVOT DOMA.

Další možnosti, jak nám můžete pomoci, naleznete zde: CHCI POMÁHAT S VÁMI

 

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.
 
Prof.RNDr.Ing. Michal V. Marek,DrSc.,dr.h.c.   
Spolutvůrce základní filozofie 

Výroční zprávy 

2012  2013  2014  2015 2016 2017
           
 2018  2019  2020  2021    
           

 

Registrace služeb KÚ SK

 

Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu

 

Smlouva o převodu závodu

 

Zakládací listina Ústav

 

Statut ústavu

 

Správní rada ústavu 

Předseda správní rady: Bc. Barbora Roušarová
Členové správní rady:  Veronika Jiskrová, Tomáš Procházka