Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Poradenství

Odborné sociální poradenství

Adresa poradny

Okružní 250

Mladá Boleslav

 

Kontakt

tel.: 723 908 613

email: irena.kralova@jistotydomova.cz

Provozní doba 

Poradna

PO/ST/PÁ 

8:00 - 12:00

Provozní doba 

Terén

ÚT/ČT

13:00 - 16:00

 

Kapacita služby: je 1 klient v daný okamžik, max. 6 uživatelů po 30 min. jednání, max. 2 hod/den

Cena: služba je poskytována zdarma, dle Zákona 108/2006 Sb. a Vyhlášky 505/2006 Sb.

Služba je určena občanům se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi, které mají zdravotní omezení způsobené věkem nebo z důvodu zdravotního postižení a dostali se do nepříznivé sociální situace (občané si sami bez pomoci druhé osoby nevyřídí své záležitosti na úřadech, neorientují se v sociálním systému a dávkách, potřebují psychologickou nebo právní pomoc, mají omezený nebo žádný kontakt se společenským prostředím). Za zájemce může jednat zákonný zástupce nebo osoba určená soudním rozhodnutím – opatrovník. Pro poskytnutí poradenství je limitující příslušnost k cílové skupině a naplnění nepříznivé situace.

Posláním služby je poskytovat odbornou sociální pomoc občanům, kteří se dostali do těžké životní situace, nebo jim taková situace hrozí a nemohu nastalou situaci řešit vlastními silami.

Cílem služby je občanům prostřednictvím služby se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin zvyšovat právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti potřebné pro zlepšení či vyřešení jejich stávající situace.

Sociální pracovnice také uživatele doprovází a pomáhá jim s komunikací na úřadech, veřejných službách, u advokáta na veřejných institucích apod.

V poradenství poskytujeme:

 • zprostředkování navazujících služeb (zdravotních, pobytových, veřejných)
 • poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, lékařů, veřejných institucích
 • pomoc s obnovením nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím

V poradenství neposkytujeme:

 • výpočty daní, poplatků, důchodů, mezd, pojištění, dávek státní sociální podpory atp.
 • nezastupujeme u soudu, neprovádíme studium spisů a obsáhlých dokumentů
 • neradíme v komerčních záležitostech (např. půjčky, komerční pojištění, investice, daňová přiznání)
 • neposkytujeme ubytování, stravu ani finanční prostředky 

Zásady poskytování služby:

 • Individuální podpora uživatele – uživateli pomáháme naplnit reálný osobní cíl, respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky. 
 • Zajištění anonymity - pokud uživatel chce zachovat anonymitu jsou záznamy o poskytnuté pomoci vedeny zcela anonymně.    
 • Respektování důvěrnosti sdělení, diskrétnost– bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti.
 • Podpora rozvoje nezávislosti na službě - uživatele aktivizujeme, vedeme k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za vlastní život.
 • Podporuje aktivní způsob života - motivuje uživatele k činnostem, které vedou řešení nepříznivé sociální situace a posilují jeho sociální začlenění
 • Rovnost přístupu– přistupujeme k uživateli s úctou bez ohledu na rasu, pohlaví, politické a náboženské přesvědčení, handicap, sexuální orientaci.

Poptejte službu