Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Poradenství

Odborné sociální poradenství

Adresa poradny

Okružní 250

Mladá Boleslav IV

Kontakt

tel.: 723 908 613

email: irena.kralova@jistotydomova.cz

Kapacita služby

1 klient v daný okamžik

6 intervencí (30 min. jednání)

 

Provozní doba 

Poradna

PO  8:00 - 12:00 

ST  8:00 - 12:00 

PÁ  8:00 - 12:00 

 

 

Provozní doba

Terén 

ÚT 13:00 - 16:00

ČT 13:00 - 16:00

 

Cena: služba je poskytována, dle vyhlášky 505/2006 Sb. bez úhrady.

Služba je pro rodiny s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením a seniory.

Služba je určena občanům, které mají zdravotní omezení způsobené věkem nebo z důvodu zdravotního postižení a dostali se do nepříznivé sociální situace (občané si sami bez pomoci druhé osoby nevyřídí své záležitosti na úřadech, neorientují se v sociálních systémech a dávkách, potřebují psychologickou nebo právní pomoc, mají omezený nebo žádný kontakt se společenským prostředím). Za zájemce může jednat zákonný zástupce nebo osoba určená soudním rozhodnutím – opatrovník. Pro poskytnutí poradenství je limitující příslušnost k cílové skupině a naplnění nepříznivé sociální situace.

Posláním služby je poskytovat odbornou sociální pomoc občanům, kteří se dostali do těžké životní situace, nebo jim taková situace hrozí a tito občané nemohou nastalou situaci řešit vlastními silami.

Cílem služby je občanům prostřednictvím služby se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin zvyšovat právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti potřebné pro zlepšení či vyřešení jejich stávající situace.

Sociální pracovnice také uživatele doprovází a pomáhá jim s komunikací na úřadech, veřejných službách, u advokáta, na veřejných institucích apod.

V poradenství poskytujeme:

 • zprostředkování navazujících služeb (zdravotních, pobytových, veřejných)
 • poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, lékařů, veřejných institucích
 • pomoc s obnovením nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím

V poradenství neposkytujeme:

 • výpočty daní, poplatků, důchodů, mezd, pojištění, dávek státní sociální podpory atp.
 • nezastupujeme u soudu, neprovádíme studium spisů a obsáhlých dokumentů
 • neradíme v komerčních záležitostech (např. půjčky, komerční pojištění, investice, daňová přiznání)
 • neposkytujeme ubytování, stravu ani finanční prostředky 

Zásady poskytování služby:

 • Individuální podpora uživatele – uživateli pomáháme naplnit reálný osobní cíl, respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky. 
 • Zajištění anonymity - pokud uživatel chce zachovat anonymitu jsou záznamy o poskytnuté pomoci vedeny zcela anonymně.    
 • Respektování důvěrnosti sdělení, diskrétnost– bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti.
 • Podpora rozvoje nezávislosti na službě - uživatele aktivizujeme, vedeme k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za vlastní život.
 • Podporuje aktivní způsob života - motivuje uživatele k činnostem, které vedou řešení nepříznivé sociální situace a posilují jeho sociální začlenění
 • Rovnost přístupu– přistupujeme k uživateli s úctou bez ohledu na rasu, pohlaví, politické a náboženské přesvědčení, handicap, sexuální orientaci.

Poptejte službu