Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Poradenství

Odborné sociální poradenství

Od 1.10.2020 provozujeme sociální poradenství na adrese Okružní čp. 250 v Mladé Boleslavi. 

Služba je poskytována zdarma, dle Zákona 108/2006 Sb. a Vyhlášky 505/2006 Sb.

Odborné sociální poradenství poskytujeme občanům se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi, které mají zdravotní omezení způsobené věkem nebo z důvodu zdravotního postižení a dostali se do nepříznivé sociální situace.

Doplňující informace k cílové skupině: Služba není určena osobám závislým na alkoholu, tvrdých drogách, s projevy agresivního chování.

 

Nepříznivou sociální situací rozumíme, že si tito občané sami bez pomoci druhé osoby nevyřídí své záležitosti na úřadech, neorientují se v sociálním systému a dávkách, potřebují psychologickou nebo právní pomoc, mají omezený nebo žádný kontakt se společenským prostředím.

 

Posláním služby je poskytovat odbornou sociální pomoc občanům, kteří se dostali do těžké životní situace, nebo jim taková situace hrozí a nemohu nastalou situaci řešit vlastními silami.   

 

Cílem služby je občanům prostřednictvím služby se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin zvyšovat právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti potřebné pro zlepšení či vyřešení jejich stávající situace.

 

Dostupnost služby

Ambulantní forma je poskytována na tř. Václava Klementa 35/5, Mladá Boleslav.

Provozní doba:  PO, ST, PÁ     8:00 – 12:00

Počet intervencí: 6 uživatelů po 30 min. jednání, max. 2 hod/den

Kapacita služby je 1 klient v daný okamžik

 

Terénní forma je poskytována v domácnosti uživatele, na úřadech a službách.

Provozní doba:  ÚT a ČT        13:00 – 16:00

Počet intervencí: 6 uživatelů po 30 min. jednání, max. 2 hod/den

Kapacita služby je 1 klient v daný okamžik

 

Pro přijetí od služby je limitující příslušnost k cílové skupině a naplnění nepříznivé situace.

Za zájemce může jednat zákonný zástupce nebo osoba určená soudním rozhodnutím – opatrovník.

Sociální pracovnice doprovází uživatele a pomáhá jim s komunikací na úřadech, veřejných službách, u advokáta na veřejných institucích apod.

Jako fakultativní úkon poskytujeme občanům cílové skupiny dovoz služebním vozem k lékaři, na úřad, nebo za nákupy včetně přepravy používané kompenzační pomůcky. 

 

V poradenství poskytujeme:

 • zprostředkování navazujících služeb (zdravotních, pobytových, veřejných)
 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, lékařů, veřejných institucích
 • pomoc s obnovením nebo upevnění kontaktu s přirozeným

 

V poradenství neposkytujeme:

 • výpočty daní, poplatků, důchodů, mezd, pojištění, dávek státní sociální podpory atp.
 • nezastupujeme u soudu, neprovádíme studium spisů a obsáhlých dokumentů
 • neradíme v komerčních záležitostech (např. půjčky, komerční pojištění, investice, daňová přiznání)
 • neposkytujeme ubytování, stravu ani finanční prostředky 

Zásady poskytování služby:

 • Individuální podpora uživatele – přistupujeme ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný osobní cíl, respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky, služba vychází z potřeb a přání jednotlivce   
 • Zajištění anonymity - v případě že uživatel chce zachovat anonymitu, je tato vůle respektována a veškeré záznamy o poskytnuté pomoci jsou vedeny zcela anonymně.    
 • Respektování důvěrnosti sdělení, diskrétnost– bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti
 • Podpora rozvoje nezávislosti na službě - služba uživatele aktivizuje, vede jej k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za vlastní život - služba podporuje samostatnost a uplatňování vlastní vůle v maximální možné míře,
 • Podporuje aktivní způsob života, motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posilují jejich sociální začleňování
 • Rovnost přístupu– služba je určena pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci (pracovníci respektují jedinečnost každého člověka); pracovníci přistupují k uživatelům služby s úctou, dodržují rovnoprávný přístup.

20140528_123304.jpg

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 Provozujeme ji v rámci odborného sociálního poradenství jako vedlejší činnost.

 Občané i mimo cílovou skupinu osob mají možnost okamžitě řeší a významně napomáhá ke zkvalitnění života při  zhoršení zdravotního stavu, po operačních zákrocích.

 

Kompenzační pomůcku je možné dovést do místa bydliště klienta.  

 

 

 

 

 

Poptejte službu Zašlete nám dar