Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Poradenství

Odborné sociální poradenství

Kontakty:

Adresa poradny: Okružní 250, Mladá Boleslav IV, PSČ 293 01

Tel.: 723 908 613

E-mail: socialnipracovnice@jistotydomova.cz

Provozní doba - ambulantní forma (v provozovně poradny)

PO 10:00 - 12:00 

ST  10:00 - 12:00 

  10:00 - 12:00 

 

Kapacita služby:

Ambulantní forma: 1 uživatel v daný okamžik 

Terénní forma: 1 uživatel v daný okamžik

 

 

Provozní doba - terénní forma (v domácnosti, na úřadě, u lékařů atd.) 

ÚT 12:30 - 14:30

ČT 12:30 - 14:30

Cena: služba je poskytována bez úhrady.

Službu poskytujeme: rodinám s dítětem/dětmi, osobám se zdravotním postižením a seniorům. Pro poskytnutí poradenství je limitující naplnění nepříznivé sociální situace. Sociální pracovnice uživatele doprovází a pomáhá jim s komunikací na úřadech, veřejných službách a institucích, u advokáta, atd..

Nepříznivá sociální situace: zájemce/uživatel není schopen z důvodu svého věku, zhoršení nemoci nebo z důvodu zdravotního postižení, bez pomoci druhé osoby si sám vyřídit potřebné záležitosti na úřadě, neorientuje se v sociálních systémech a dávkách, potřebuje psychologickou nebo právní pomoc, má omezený nebo žádný kontakt se společenským prostředím. Za zájemce/uživatele může jednat jeho zákonný zástupce nebo osoba určená soudním rozhodnutím – opatrovník. 

Posláním služby je pomoci zájemcům nebo uživatelům služby rozvíjet jejich samostatnost a dovednosti tak, aby vlastními silami nebo s naší pomocí vyřešili svou nepříznivou sociální situaci. Aby měli zajištěno naplnění svých oprávněných zájmů a práv.

 

V poradenství poskytujeme:

 • zprostředkování navazujících služeb (zdravotní, pobytové, veřejné)
 • poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadě, u lékaře, na veřejných institucích
 • pomoc s obnovením nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím

V poradenství neposkytujeme:

 • výpočty daní, poplatků, důchodů, mezd, pojištění, dávek státní sociální podpory atp.
 • nezastupujeme u soudu, neprovádíme studium spisů a obsáhlých dokumentů
 • neradíme v komerčních záležitostech (např. půjčky, komerční pojištění, investice, daňová přiznání)
 • neposkytujeme ubytování, stravu ani finanční prostředky 

Zásady poskytování služby:

 • Individuální podpora zájemce/uživatele – pomáháme naplnit jeho reálný osobní cíl, respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky. 
 • Zajištění anonymity - pokud uživatel chce zachovat anonymitu jsou záznamy o poskytnuté pomoci vedeny zcela anonymně.    
 • Respektování důvěrnosti sdělení, diskrétnost– bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace. Výjimkou je zákonné oznamovací povinnost.
 • Podpora rozvoje nezávislosti na službě - uživatele aktivizujeme, vedeme k samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za vlastní život.
 • Podporuje aktivní způsob života - motivuje uživatele k činnostem, které vedou k řešení jeho nepříznivé sociální situace a posilují jeho sociální začlenění.
 • Rovnost přístupu– přistupujeme k uživateli s úctou bez ohledu na rasu, pohlaví, politické a náboženské přesvědčení, handicap, sexuální orientaci.

Poptejte službu