Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Osobní asistence

Krajský úřad Středočeského kraje.jpgOsobní asistence

  Osobní asistence pomáhá občanům se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi, které mají zdravotní omezení způsobené věkem nebo z důvodu zdravotního postižení a dostali se do nepříznivé sociální situace.

   

  Nepříznivou sociální situací rozumíme, že z důvodu svého zdravotního omezení mají problém si sami bez pomoci druhé osoby zajistit osobní hygienu, připravit nebo podat jídlo a pití, pohybovat se po bytě nebo venku, udržet úklid, zajistit nákup, nevyřídí si své záležitosti, mají omezený nebo žádný kontakt se společenským prostředím.

   

  Cílem osobní asistence je těmto občanům pomáhat, tak aby měli zachován důstojný a plnohodnotný život v pohodlí svého domova. Klientům pomáháme s přesuny z lůžka, s oblékáním, osobní hygienou, např. koupáním, přípravou a podáním jídla a pití. Doprovázíme je v domácím prostředí tak i na vycházky. Asistent pomáhá s udržením chodu domácnosti např. úklidem, zajištěním nákupu. Asistent pomáhá s nacvičováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. V rámci služby je možné zajistit doprovázení dětí do škol, dospělých do zaměstnání, na úřady, veřejné služby. Klientům pomáháme uplatnit práva a oprávněné zájmy na orgánech veřejné moci nebo při vyřizování běžných záležitostí.

   

  Osobní asistenci poskytujeme v přirozeném prostředí - domácnosti klientů.

   

  Kapacita služby: 5 klientů v daný okamžik (doplňující informace ke kapacitě: 6,03 úvazků pracovníků přímé péče a max. 667 hod./měsíc).

   

  Aktuálně jsme schopni  s ohledem na vytíženost kapacity službu poskytovat 7 dní v týdnu, včetně svátků od 7:00 do 20:00 v Mladé Boleslavi a obcích a městech v okruhu do 20 km od MB. Aktuálně je služba poskytována v Mladé Boleslavi, Kosmonosech, Benátkách nad Jizerou a Pískové Lhotě.

  Služba může klientům pomáhat jednu hodinu i vícekrát za den. Čerpání služby je vždy uzpůsobeno s ohledem na čas potřebné pomoci, takže je možné službu čerpat např. 2x den po dobu např. 2- 4 hodin, nebo i 8 hod. vcelku. Osobní asistence je zcela individuálně nastavena, aby byly zachovány zvyklosti klienta a měl tak dostatek prostoru se do poskytovaných činností aktivně zapojit.

  Nad rámec služby si mohou klienti sjednat fakultativní úkony jako např. dovoz služebním vozem k lékaři, na úřad, nebo za nákupy včetně přepravy používané kompenzační pomůcky.

   

  Podrobný rozsah poskytovaných úkonů, včetně ceny je uveden v sekci Ceník. 

   

  Poptejte službu Ceník Kontakt Zašlete nám dar