Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Osobní asistence

Krajský úřad Středočeského kraje.jpgOsobní asistence

Aktuální kapacita služby: 

135 hod/týden

6 klientů v daný okamžik

Dostupnost služby:

7 dní v týdnu (včetně svátků), nepřetržitě

 

 

Posláním služby je poskytovat občanům, kteří mají omezení své soběstačnosti zcela individuální pomoc tak, aby mohli žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí, své domácnosti, v kruhu své rodiny.  Aby měli zajištěny úkony péče o osobu a domácnost a došlo k udržení jejich kontaktu se společenským prostředím. Zároveň pomoci rodinným pečovatelům snížit zátěž z jejich péče, kterou svému blízkému věnují a pomoci jim nalézt sladění v rodinných, pracovních a pečujících povinnostech. 

Službu:

  • Poskytujeme seniorům, občanům se zdravotním postižením a rodinám s dítětem/dětmi v jejich domácnosti nebo přirozeném sociálním prostředí.
  • Poskytujeme občanům, kteří mají omezení své soběstačnosti z důvodu věku, zhoršení nemoci, z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a pro zajištění úkonů péče o svou osobu nebo domácnost potřebují pomoc druhé osoby a proto se dostali do nepříznivé sociální situace..
  • Poskytujeme občanům, kteří bez pomoci druhé osoby si nemohou sami zajistit osobní hygienu, připravit/podat jídlo/pití, pohybovat se, uklidit si, nakoupit, vyřídit si záležitosti na úřadech, potřebují udržet nebo obnovit své fyzické dovednosti nebo psychické schopnosti). Asistentky uživatelům zajištují individuální pomoc se zajištěním úkonů s  respektem na zachování jejich zvyklostí a s ohledem na udržení soukromí. 
  • Poskytujeme pomoc i zcela imobilním uživatelům.
  • Poskytujeme až 24 hod/den, kdy dostupnost služby ve večerních a nočních hodinách je plně závislá na vytížení max. kapacity v době od 7:00 - 15:00 hodin. 

Asistentky pomáhají s přesuny z lůžka, s oblékáním, s koupáním, s přípravou a podáním jídla a pití. Poskytují pomoc při chůzi doma i na vycházce. Pomáhají s udržením chodu domácnosti úklidem nebo zajištěním nákupu. V rámci péče se asistentky věnují naplnění volného času klienta společností, předčítáním nebo společně s klientem procvičují jeho motorické dovednosti nebo psychické schopnosti. Pomáhají klientům při doprovodech do školských zařízení, na úřady, k lékařům, na veřejné instituce a služby i na kulturní akce. Asistentky pomáhají také při komunikaci na těchto místech tak, aby došlo k naplnění oprávněných zájmů a práv klientů.

 

Ceník služby  Poptejte službu Kontakt Popis realizace služby