Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Osobní asistence

Krajský úřad Středočeského kraje.jpgOsobní asistence

  Od 1.10. 2020 nás naleznete na nové adrese: Okružní 250, Mladá Boleslav IV. 

  Osobní asistence pomáhá občanům se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi, které mají zdravotní omezení způsobené věkem nebo z důvodu zdravotního postižení a dostali se do nepříznivé sociální situace.

   

  Nepříznivou sociální situací rozumíme, že mají tito občané z důvodu svého zdravotního omezení problém si sami bez pomoci druhé osoby zajistit osobní hygienu, připravit nebo podat jídlo a pití, pohybovat se po bytě nebo venku, uklidit si nebo nakoupit, nevyřídit si své záležitosti na úřadech, mají omezený nebo žádný kontakt se společenským prostředím.

   

  Posláním osobní asistence je poskytovat odbornou sociální pomoc tak, aby občané s vážným handicapem mohli žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí, své domácnosti, kruhu své rodiny. 

   

  17 pobyt v nemocnici.jpgCílem osobní asistence je těmto občanům zkvalitnit jejich život v pohodlí jejich domova, tím že občanům pomůžeme zajistit běžné každodenní činnosti péče o svou osobu a domácnost a pomoci občanům s obnovou nebo udržením jejich kontaktu se společenským prostředím.

   

  Dostupnost služby je 24 hod./den 7 dní v týdnu v Mladé Boleslavi a obcích a městech v okruhu do 20 km od města Mladé Boleslavi. Osobní asistenci poskytujeme v přirozeném prostředí - domácnosti klienta.

  Aktuálně poskytujeme službu od 7:00 do 20:00 hodin 7 dní v týdnu v Mladé Boleslavi, Kosmonosech, Benátkách nad Jizerou.

  Kapacita služby: je 5 klientů v jeden okamžik a max. 145 hod./týdně.

   

   

  8503E3D5-EA06-48A1-A7F0-84C5B95A9A68.jpegSlužba je nastavena vždy individuálně s ohledem na čas potřebné pomoci aby adekvátně pomohla řešit nepříznivou situaci a aby byly zachovány zvyklosti klienta a měl dostatek prostoru se do poskytovaných činností aktivně zapojit. Naši službu čerpají občané s kombinovaným postižením, po DMO, nevidomí, se stařeckou demencí, s Alzhaimerovou nebo Parkinsonovou chorobou, s onkologickým onemocněním. 

  Službu je možné čerpat např. 1x nebo vícekrát denně po dobu jedné hodiny, nebo po více hodin pouze některé dny v týdnu, ale i každý den po několik hodin vcelku. Osobní asistence pomáhá rodinným příslušníkům klienta snížit zátěž z péče, kterou svému blízkému poskytují.

   

  85F8DCF5-D292-4D3B-8FFA-B94245125B4B.jpegAsistentky klientům pomáhají s přesuny z lůžka, s oblékáním, s koupáním nebo mytím na lůžku, s použitím WC. Také s přípravou a podáním jídla a pití. Poskytují oporu a pomoc při chůzi doma nebo na vycházce. Pomáhají s udržením chodu domácnosti běžným úklidem nebo zajištěním nákupu. V rámci péče se asistentky věnují naplnění volného času klienta společností, předčítáním nebo společně s klientem procvičují jeho motorické dovednosti nebo psychické schopností. Také doprovází děti do a ze školských zařízení. Pomáhají klientům při doprovodech na úřad, k lékaři, na veřejné instituce a služby, ale i na kulturní akce. Asistentky mohou klientům pomoci při komunikaci na těchto místech, tak aby došlo k naplnění jejich oprávněných zájmů a práv.

   

  Nad rámec služby si mohou klienti sjednat fakultativní úkony jako je dovoz služebním vozem včetně přepravy používané kompenzační pomůcky, dohled na dodržování léčebného režimu.

   

  Osobní asistence je ze Zákona 108/2006 Sb. a Vyhlášky 505/2006 Sb. poskytována za úhradu. K úhradě služby slouží Příspěvek na péči, s jehož vyřízením klientům pomůže naše sociální pracovnice. 

  Cena poskytování úkonů se pohybuje od 90,-Kč do 120,-Kč za hodinu, dle délky čerpání služby v jeden den. Podrobný rozpis poskytovaných úkonů naleznete v Ceníku služby.

  Poděkování:

  Podekovani rodin. prislusnika 25.9.2013.png    Poděkování.png

   

  Poptejte službu Ceník Kontakt Zašlete nám dar