Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Osobní asistence

Krajský úřad Středočeského kraje.jpgOsobní asistence

Cílem osobní asistence je pomáhat a podporovat klienty, kteří mají sníženou soběstačnost nebo vážná zdravotní postižení. Vhodnou pomocí jim zachovat  důstojný život v pohodlí svého domova.

Pracovní tým čtyř asistentek dbá a plně respektuje soukromí a zvyklosti klienta. Asistentky kromě odborných dovedností ovládají komunikační techniky a ke klientům přistupují vždy s respektem a empatií.

Službu poskytujeme nepřetržitě 7 dní v týdnu, včetně svátků.

Osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti, ( jakou pomoc můžete očekávat):

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomáháme s podáním jídla a pití, s oblékáním a svlékáním, s orientací v prostoru, s Vaší chůzí nebo pomůžeme z lůžka na vozík)
  • pomoc při osobní hygieně (koupání nebo mytí na lůžku,,  pomoc pro použití WC )
  • pomoc při zajištění stravy (připravíme - uvaříme jídlo a pití, nebo Vám pomůžeme zajistit dovoz např. obědů)
  • pomoc, při zajištění chodu domácnosti (pomůžeme s úklidem domácnosti, s nákupy potravin ale i ošacení nebo vybavení domácnosti, vyzvedneme léky v lékárně nebo recept u lékaře,)
  • vzdělávací, výchovné či aktivizační činnosti (Nemůžete číst? Nevadí asistent Vám bude předčítat. Máte problémy s pamětí nebo fyzickými dovednostmi? Asistent s Vámi může trénovat paměť, řeč, procvičovat pohybové dovednosti. Může Vás doprovodit na procházku. S asistentem si můžete třeba jen povídat, zavzpomínat nebo si zahrát společenskou hru. Je ale poskytována i pomoc a podpora rodině v péči o dítě“)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do a ze školského zařízení,  do zaměstnání nebo k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomůžeme Vám při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných  zájmů např. na úřadě nebo při vyřizování  běžných záležitostí)

Poptejte službu Ceník Kontakt

Aktuality

[Jednotlivé aktuality s daným štítkem]