Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Osobní asistence

Krajský úřad Středočeského kraje.jpgOsobní asistence

Kapacita služby: 

Počet hodin: 135 /týdně 

Počet uživatelů: 7 v jeden daný okamžik

Dostupnost služby:

Po 7 dní v týdnu (včetně svátků), až nepřetržitě 

V Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou, Bakově nad Jizerou, Skalsku, Bradleci.  

 

Posláním služby je poskytovat občanům, kteří mají omezení své soběstačnosti zcela individuální pomoc tak, aby mohli žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí, své domácnosti, v kruhu své rodiny.  Aby měli zajištěny úkony péče o osobu a domácnost a došlo k udržení jejich kontaktu se společenským prostředím. Zároveň pomoci rodinným pečovatelům snížit zátěž z jejich péče, kterou svému blízkému věnují a pomoci jim nalézt sladění v rodinných, pracovních a pečujících povinnostech. 

Službu poskytujeme v přirozeném prostředí tedy domácnosti uživatele.:

  • Seniorům, občanům se zdravotním postižením a rodinám s dítětem/dětmi.
  • Občanům, kteří mají omezení své soběstačnosti z důvodu věku, zhoršení nemoci, z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a pro zajištění úkonů péče o svou osobu nebo domácnost potřebují pomoc druhé osoby a proto se dostali do nepříznivé sociální situace. Asistentky uživatelům zajištují individuální pomoc se zajištěním úkonů s  respektem na zachování jejich zvyklostí a s ohledem na udržení soukromí. Poskytují potřebnou pomoc i zcela imobilním uživatelům.
  • Dostupnost služby ve večerních a nočních hodinách nebo víkendových dnech je plně závislá na hodinovém vyčerpání kapacity služby v době od 7:00 - 15:30 hodin. 

Asistentky pomáhají uživatelům s přesuny z lůžka, s oblékáním, s koupáním, s přípravou a podáním jídla a pití. Poskytují jim pomoc při chůzi doma nebo na vycházce. Pomáhají s s provedením běžného úklidu domácnosti nebo uživateli zajistí nákup. V rámci péče se asistentky věnují naplnění volného času - uživatelům předčítají, procvičují jeho motorické dovednosti nebo psychické schopnosti. Pomáhají při doprovodech do školských zařízení, na úřady, k lékařům, na veřejné instituce a služby i na kulturní akce. Asistentky pomáhají uživatelům při komunikaci na těchto místech tak, aby došlo k naplnění jejich oprávněných zájmů a práv.

Dostupnost služby ve večerních a nočních hodinách nebo víkendových dnech je plně závislá na hodinovém vyčerpání kapacity služby v době od 7:00 - 15:30 hodin.

Ceník služby  Poptejte službu Kontakt Popis realizace služby