Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Podporují nás

Podporují nás

Všem podporovatelům velmi děkujeme. Jen díky Vám můžeme pomáhat lidem s omezenou soběstačností vést důstojný život doma.

logoMPSV-m-sm.jpg

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naše sociální služby od roku 2012 neinvestiční dotací na poskytování sociálních služeb které dostáváme prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje

www.mpsv.cz

logo skoda nf.png

Nadační fond ŠKODA AUTO z programu Region bez bariér přispěla v roce 2021 na elektrické koloběžky pro pracovnice přímé péče částkou 45 000,-Kč a také nám pomohla částkou 50 000,-Kč. rozšířit sortiment naší půjčovny kompenzačních pomůcek o dvě elektrická polohovací lůžka s antidekubitními pasivními matracemi a o dva mechanické invalidní vozíky.

https://www.nfsa.cz/

 

 

Humanitární fond Středočeského kraje přispívá od roku 2012 především na mzdové náklady neinvestičními dotacemi.

www.kr-stredocesky.cz/urad

 V roce 2021 a 2020 0 částkou 500 tisíc, v roce 2019 částkou 600tisíc, v 2018 částkou 980 000,-Kč. V roce 2012 - 2017 částkou každý rok 400 tisíc.  

 

partneri-mlada-boleslav.png

 

 

Statutární město Mladá Boleslav podporuje naše terénní sociální služby od roku 2015 neinvestičními dotacemi ve výši 120 000,-Kč .

V minulosti, ale i programy pro volnočasové aktivity seniorů nebo občanů se zdravotním handicapem např. projekt  ,,S handicapem za poznáním".

www.mb-net.cz

 

Znak.jpg

 

Město Kosmonosy nám v roce 2021 a 2020 přispělo na terénní péči 5 000,-Kč. V roce 2019 přispělo na terénní služby částkou 5000,-Kč.

V roce 2018 přispělo formou neinvestiční dotace částkou 20 000,-kč na poskytování sociálních služeb pro občany města. 

V roce 2017 přispělo formou neinvestiční dotace částkou 15 000,-Kč na pohonné hmoty k zajištění sociální služby osobní asistence ve městě Kosmonosy.

www.kosmonosy.cz

 

Erby města.jpg

 

 

Město Benátky nad Jizerou nám přispívá na poskytování osobní asistence občanovi města. 

V roce 2021, 2020 a 2019 přispělo částkou 21 700,-Kč.

V roce 2018 přispělo částkou 10 320,-Kč.

http://www.benatky.cz/

 

Obec

Písková Lhota

 

 

Obec Písková Lhota přispívá od roku 2018 na poskytování sociálních služeb občanům Pískové Lhoty částkou 5 000,-Kč.

https://piskova-lhota.cz/

 

image002.jpg

 

Společnost ATMOS přispěla v roce 2021 částkou 50 000,-Kč na provozní výdaje terénních sociálních služeb.

https://www.atmos.eu/

 

Výbor dobré vůle

V roce 2021 nám Nadace pomohla částkou 40 000,-Kč zakoupit polohovací lůžka a ochranné pomůcky (jednorázové rukavice a kombinézy, desinfekční gely) pro pracovníky zajišťující terénní sociální služby.

V roce 2020 podpořila naše projekty Společně to zvládneme, kdy nám pomohla s náklady pohonných hmot. Ve stejném roce podpořila projekt ŽÍT DOMA, kdy jsme mohli zakoupit elektrické polohovací lůžko a dva mechanické invalidní vozíky. 

Nadace každoročně od roku 2015 naší organizaci pomáhá s úhradou nákladů pohonných hmot, nákupy kompenzačních pomůcek. Díky této pomoci můžeme dojíždět za uživateli i do okolních měst a obcí a zkvalitňovat přímou péči v terénních službách.

www.vdv.cz

 

Nadace ČEZ nám pomáhá realizovat terénní služby osobní asistenci a pečovatelskou službu a denní stacionář.  V roce 2021 přispěla částkou 24 000,-Kč na pořízení mobilních záhonů do ambulantní služby Denní stacionář, v roce 2020 podpořila nadace náš projekt "Elektrická plošina pro denní stacionář" částkou 68 850,-Kč. Která nám pomohla k pořízení zvedací plošiny pro denní stacionář. V rámci projektu ,,Pomáhej pohybem" podpořila Nadace ČEZ opět náš projekt "Žít doma":

Pro 2018 -2019 jsme obdrželi 80 000,-Kč na mzdové náklady a provozní náklady energie plynu a telefonické služby.

Pro 2017 - 2018 jsme obdrželi 70 000,-Kč na provozní náklady terénních a ambulantních služeb.

V roce 2016 částkou 50 000,-Kč. Příspěvek byl využit na náklady nájemného denního stacionáře a kontaktního centra pro veřejnost. 

www.nadacecez.cz

 nadace-agrofert-logo.jpg

 

Nadace nám přispěla pro rok 2017 a 2016 na projekt ,,Žít doma" 120 000,-Kč. Příspěvek nám pomáhá realizovat terénní služby osobní asistenci a pečovatelskou službu. 

www.nadace-agrofert.cz

 

Obec
Bukovno

 

Obec Bukovno přispívá od roku 2017 každoročně na poskytování pečovatelské služby pro občana Bukovna částkou 5000,-Kč.

www.bukovno.cz

 

Z programu Region bez bariér přispěla v roce 2020 nám pomohla s náklady na pořízení elektrické zvedací plošiny částkou 60 tisíc. Nový denní stacionář se tím stal plně bezbariérový pro imobilní osoby. 

V roce 2019 a 2018 přispěli částkou 60 000,-Kč na projekt Boříme bariéry v letech 2017 a 2016 částkou 50 000,-Kč na projekt  Důstojný život pro handicapované občany a projekt Sám za sebe, které řešily dovozy občanů k lékařům, na nákupy, nebo úřady, ale i mobilitu občanů po vnitřním a vnějším prostředí. V roce 2015 jsme díky finančnímu příspěvku mohli realizovat projekt „Denní stacionář bez bariér“

www.skoda-auto.cz

 

VAKMB

 

Společnost VaK Mladá Boleslav, a.s. podpořila naše sociální služby v roce 2021 a 2020 částkou 30 000,-Kč, v letech 2019, 2018 a 2017 částkou 30 000,-Kč a v roce 2016 částkou 27 000,-Kč, které nám doplnily zdroje na náklady sociálních služeb. V roce 2015 službu Denní stacionář ,, Nákupem křesel, židlí a konferenčního stolku". 

www.vakmb.cz

 

Přikryl s.r.o.

 

Společnost Přikryl s.r.o. podpořila naše sociální služby částkou 20 000,-Kč. Do roku 2020 ročně finančně přispívala  15 000,-Kč na provozní výdaje našich terénních sociálních služeb.

https://dane.prikrylsro.cz/

 

 V18[1].jpg

 

 

Nadační fond TESCO v programu ,,Vy rozhodujete my pomáháme" nám v roce 2020 pomohl získat automobil s plošinou pro převoz osob na invalidním vozíku. Naše služby podpořil již po tři roky a vždy nám pomohl zkvalitnit materiálové zabezpečení sociálních služby. 

 

agel.png

Nadace nám v roce 2016 přispěla 60 000,- Kč na nákup dvou mobilních elektrických zvedacích zařízení. Jedno využíváme ve službě denního stacionáře a jedno usnadňuje domácí péči o zcela imobilní klientku. 

 

nadace.agel.cz/index.html

Fórum dárců, z.s.

 

 

Fórum dárců nám v roce 2018 prostřednictvím veřejné sbírky FD přispělo na projekt "Žít doma" částkou 49 000,-Kč.

Děkujeme všem individuálním dárcům

 

 

Děkujeme všem našim drobným dárcům za finanční i materiální pomoc, kterou poskytli našim sociální službám.