Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Podporují nás

Podporují nás

Provoz našich sociálních služeb je závislý na finančních dotacích MPSV a Středočeského kraje, kterými máme pokryty částečné mzdové náklady. Další provozní výdaje nám pomáhají financovat níže uvedené instituce a  společnosti. Jen díky této finanční pomoci a  můžeme sociální služby poskytovat ve vysoké kvalitě a plném rozsahu.

Všem podporovatelům velmi děkujeme. Společně pomáháme lidem se zdravotním nebo věkovým handicapem vést důstojný život doma.

logoMPSV-m-sm.jpg

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naše sociální služby od roku 2012 neinvestiční dotací na poskytování sociálních služeb prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.

www.mpsv.cz

 

 

Humanitární fond Středočeského kraje podporuje naše terénní a ambulantní sociální služby neinvestičními dotacemi taktéž od roku 2012.

www.kr-stredocesky.cz/urad

 V roce 2020 částkou 600 tisíc, v roce 2018 částkou 980 000,-Kč. V roce 2012 - 2017 částkou 400 tisíc.  

 

partneri-mlada-boleslav.png

 

Statutární město Mladá Boleslav podporuje každoročně od roku 2015 neinvestičními dotacemi ve výši 120 000,-Kč naše terénní sociální služby.

V minulosti, ale i programy pro volnočasové aktivity seniorů nebo občanů se zdravotním handicapem např. projekt 

,,S handicapem za poznáním".

www.mb-net.cz

 

Znak.jpg

 

Město Kosmonosy nám v roce 2019 přispělo na terénní služby částkou 5000,-Kč.

V roce 2018 přispělo formou neinvestiční dotace částkou 20 000,-kč na poskytování sociálních služeb pro občany města. 

V roce 2017 přispělo formou neinvestiční dotace částkou 15 000,-Kč na pohonné hmoty k zajištění sociální služby osobní asistence ve městě Kosmonosy.

 

www.kosmonosy.cz

 

Erby města.jpg

 

 

Město Benátky nad Jizerou nám přispívá na poskytování osobní asistence občanovi města. 

V roce 2019 přispělo částkou 21 700,-Kč.

V roce 2018 přispělo částkou 10 320,-Kč.

 

http://www.benatky.cz/

 

Obec

Písková Lhota

 

 

Obec Písková Lhota přispívá od roku 2018 na poskytování sociálních služeb občanům Pískové Lhoty částkou 5 000,-Kč.

Výbor dobré vůle

 

Nadace každoročně od roku 2015  naší organizaci pomáhá s úhradou nákladů pohonných hmot za uživateli služeb. Díky této pomoci můžeme dojíždět za uživateli i do okolních měst a obcí.

www.vdv.cz

 

Nadace ČEZ na projekt ,,Žít doma"nám pomáhá realizovat terénní služby osobní asistenci a pečovatelskou službu a denní stacionář. 

V rámci projektu ,,Pomáhej pohybem" podpořila Nadace ČEZ opět náš projekt "Žít doma"

Pro 2018 -2019 jsme obdrželi 80 000,-Kč na mzdové náklady a provozní náklady energie plynu a telefonické služby.

Pro 2017 - 2018 jsme obdrželi 70 000,-Kč na provozní náklady terénních a ambulantních služeb.

V roce 2016 částkou 50 000,-Kč. Příspěvek byl využit na náklady nájemného denního stacionáře a kontaktního centra pro veřejnost. 

www.nadacecez.cz

 nadace-agrofert-logo.jpg

 

Nadace nám přispěla pro rok 2017 a 2016 na projekt ,,Žít doma" 120 000,-Kč. Příspěvek nám pomáhá realizovat terénní služby osobní asistenci a pečovatelskou službu. 

 

www.nadace-agrofert.cz

agel.png

Nadace nám v roce 2016 přispěla 60 000,- Kč na nákup dvou mobilních elektrických zvedacích zařízení. Jedno využíváme ve službě denního stacionáře a jedno usnadňuje domácí péči o zcela imobilní klientku. 

 

nadace.agel.cz/index.html

Fórum dárců, z.s.

 

Fórum dárců nám v roce 2018 prostřednictvím veřejné sbírky FD přispělo na projekt "Zít doma" částkou 49 000,-Kč.

Obec
Bukovno

 

Obec Bukovno přispívá roku 2017 na poskytování pečovatelské služby pro občany Bukovna částkou 5000,-Kč.

www.bukovno.cz

Morys s.r.o.

Společnost Morys, s.r.o. nám skoro již pravidelně od roku 2011 pomáhá finančními příspěvky realizovat sociální služby i ve vzdálenějších obcích regionu Mladoboleslavska a rozšiřovat nabídku o nové sociální služby.

www.morys.cz

 

Z programu Region bez bariér nám v roce 2018 přispěli částkou 60 000,-Kč na projekt Boříme bariéry v letech 2017 a 2016 částkou 50 000,-Kč na projekt  Důstojný život pro handicapované občany a projekt Sám za sebe, které řešily dovozy občanů k lékařům, na nákupy, nebo úřady, ale i mobilitu občanů po vnitřním a vnějším prostředí. 

 

V roce 2015 jsme díky finančnímu příspěvku z programu Region bez bariér, mohli realizovat projekt „Denní stacionář bez bariér“

www.skoda-auto.cz

 

VAKMB

Společnost VaK Mladá Boleslav, a.s. podpořila v roce 2017, 2018 a 2019  naše terénní a ambulantní sociální služby částkou 30 000,-Kč a v roce 2016 částkou 27 000,-Kč, které nám doplnily zdroje na náklady vzniklé dopravou asistentek za uživateli služeb.

V roce 2015 službu Denní stacionář ,, Nákupem křesel, židlí a konferenčního stolku". Finančním příspěvkem podpořila naše terénní služby především dopravu za uživateli služeb.

www.vakmb.cz

 V18[1].jpg

 

Nadační fond TESCO nám v roce 2016 přispěl na terénní sociální služby v programu ,,Vy rozhodujete my pomáháme"

Příspěvek jsme využili na náklady dopravy asistente

k k uživatelům služby a na dovozy uživatelů k lékařům, na úřady, za nákupy a jinými veřejnými službami.

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS Otakar Šibrava

Podpora může být i nefinanční. Takovou pomoc máme stále na dosah u pana Otakara Šibravy, tel.: 776 643 146.

Děkujeme za pravidelný, rychlý, kvalitní a cenově výhodný servis našeho služebního vozu.

Ounický Emil

Doporučujeme a děkujeme panu Ounickému za výbornou spolupráci a poskytnutí slevy při dopravě vláčkem při návštěvě Zámku Konopiště.

Email: ounickyemil@seznam.cz

 

Majitel restaurace v Kutné Hoře nám poskytl slevu ceny pohoštění. Vřele toto zařízení doporučujeme.

E-mail: mikulas@dacicky.com

Zámecká restaurace - Konopiště

 

Děkujeme majiteli za poskytnutí slevy ceny pohoštění. Toto zařízení vřele doporučujeme.

www.restauracekonopiste.cz

Středisko
Naděje o.s.

 

 

Děkujeme za pomoc při upravě venkovní odpočinkové zóny u Denního stacionáře.

Petr Hrubeš

H market s.r.o.,
Lukavecká 1732,
193 00 Praha 9
Horní Počernice

 

 

Děkujeme za příspěvek na výlet do Kutné Hory pro klienty Jistoty Domova.

Provoz městské autobusové dopravy.

Děkujeme za poskytnutí slevy z reklamy umístěné prostředcích v MHD.

Provoz městské autobusové dopravy.

www.dpmlb.cz

Děkujeme všem individuálním dárcům

 

 

Děkujeme všem občanům, individuální dárcům, kteří finančně i materiálně podporují naše sociální služby.