Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Podporují nás

Podporují nás

Všem podporovatelům velmi děkujeme. Jen díky Vám můžeme pomáhat lidem s omezenou soběstačností vést důstojný život doma.

logoMPSV-m-sm.jpg

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naše sociální služby od roku 2012 neinvestiční dotací na poskytování sociálních služeb které dostáváme prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje

www.mpsv.cz

logo skoda nf.png

Nadační fond ŠKODA AUTO podpořil v roce 2022 náš projekt "Vezeme péči potřebným" částkou 79 000,-Kč v rámci grantové výzvy "Region bez bariér".

Nadační fond ŠKODA AUTO z programu Region bez bariér přispěla v roce 2021 na elektrické koloběžky pro pracovnice přímé péče částkou 45 000,-Kč a také nám pomohla částkou 50 000,-Kč. rozšířit sortiment naší půjčovny kompenzačních pomůcek o dvě elektrická polohovací lůžka s antidekubitními pasivními matracemi a o dva mechanické invalidní vozíky.

https://www.nfsa.cz/

 

 

Humanitární fond Středočeského kraje přispívá od roku 2012 především na mzdové náklady neinvestičními dotacemi.

www.kr-stredocesky.cz/urad

 V roce 2021 a 2020 0 částkou 500 tisíc, v roce 2019 částkou 600tisíc, v 2018 částkou 980 000,-Kč. V roce 2012 - 2017 částkou každý rok 400 tisíc.  

 

partneri-mlada-boleslav.png

 

 

Statutární město Mladá Boleslav podporuje naše terénní sociální služby od roku 2015 neinvestičními dotacemi ve výši 120 000,-Kč .

V minulosti, ale i programy pro volnočasové aktivity seniorů nebo občanů se zdravotním handicapem např. projekt  ,,S handicapem za poznáním".

www.mb-net.cz

 

Znak.jpg

 

Město Kosmonosy nám v roce 2021 a 2020 přispělo na terénní péči 5 000,-Kč. V roce 2019 přispělo na terénní služby částkou 5000,-Kč.

V roce 2018 přispělo formou neinvestiční dotace částkou 20 000,-kč na poskytování sociálních služeb pro občany města. 

V roce 2017 přispělo formou neinvestiční dotace částkou 15 000,-Kč na pohonné hmoty k zajištění sociální služby osobní asistence ve městě Kosmonosy.

www.kosmonosy.cz

 

Erby města.jpg

 

 

Město Benátky nad Jizerou nám přispívá na poskytování osobní asistence občanovi města. 

V roce 2021, 2020 a 2019 přispělo částkou 21 700,-Kč.

V roce 2018 přispělo částkou 10 320,-Kč.

http://www.benatky.cz/

 

Obec

Písková Lhota

 

 

Obec Písková Lhota přispívá od roku 2018 na poskytování sociálních služeb občanům Pískové Lhoty částkou 5 000,-Kč.

https://piskova-lhota.cz/

 

image002.jpg

 

Společnost ATMOS přispěla v roce 2021 částkou 50 000,-Kč na provozní výdaje terénních sociálních služeb.

https://www.atmos.eu/

 

Výbor dobré vůle

V roce 2021 nám Nadace pomohla částkou 40 000,-Kč zakoupit polohovací lůžka a ochranné pomůcky (jednorázové rukavice a kombinézy, desinfekční gely) pro pracovníky zajišťující terénní sociální služby.

V roce 2020 podpořila naše projekty Společně to zvládneme, kdy nám pomohla s náklady pohonných hmot. Ve stejném roce podpořila projekt ŽÍT DOMA, kdy jsme mohli zakoupit elektrické polohovací lůžko a dva mechanické invalidní vozíky. 

Nadace každoročně od roku 2015 naší organizaci pomáhá s úhradou nákladů pohonných hmot, nákupy kompenzačních pomůcek. Díky této pomoci můžeme dojíždět za uživateli i do okolních měst a obcí a zkvalitňovat přímou péči v terénních službách.

www.vdv.cz

 

Nadace ČEZ nám pomáhá realizovat terénní služby osobní asistenci a pečovatelskou službu a denní stacionář.  V roce 2021 přispěla částkou 24 000,-Kč na pořízení mobilních záhonů do ambulantní služby Denní stacionář, v roce 2020 podpořila nadace náš projekt "Elektrická plošina pro denní stacionář" částkou 68 850,-Kč. Která nám pomohla k pořízení zvedací plošiny pro denní stacionář. V rámci projektu ,,Pomáhej pohybem" podpořila Nadace ČEZ opět náš projekt "Žít doma":

Pro 2018 -2019 jsme obdrželi 80 000,-Kč na mzdové náklady a provozní náklady energie plynu a telefonické služby.

Pro 2017 - 2018 jsme obdrželi 70 000,-Kč na provozní náklady terénních a ambulantních služeb.

V roce 2016 částkou 50 000,-Kč. Příspěvek byl využit na náklady nájemného denního stacionáře a kontaktního centra pro veřejnost. 

www.nadacecez.cz

 nadace-agrofert-logo.jpg

 

Nadace nám přispěla pro rok 2017 a 2016 na projekt ,,Žít doma" 120 000,-Kč. Příspěvek nám pomáhá realizovat terénní služby osobní asistenci a pečovatelskou službu. 

www.nadace-agrofert.cz

 

Obec
Bukovno

 

Obec Bukovno přispívá od roku 2017 každoročně na poskytování pečovatelské služby pro občana Bukovna částkou 5000,-Kč.

www.bukovno.cz

 

Z programu Region bez bariér přispěla v roce 2020 nám pomohla s náklady na pořízení elektrické zvedací plošiny částkou 60 tisíc. Nový denní stacionář se tím stal plně bezbariérový pro imobilní osoby. 

V roce 2019 a 2018 přispěli částkou 60 000,-Kč na projekt Boříme bariéry v letech 2017 a 2016 částkou 50 000,-Kč na projekt  Důstojný život pro handicapované občany a projekt Sám za sebe, které řešily dovozy občanů k lékařům, na nákupy, nebo úřady, ale i mobilitu občanů po vnitřním a vnějším prostředí. V roce 2015 jsme díky finančnímu příspěvku mohli realizovat projekt „Denní stacionář bez bariér“

www.skoda-auto.cz

 

VAKMB

 

Společnost VaK Mladá Boleslav, a.s. podpořila naše sociální služby v roce 2021 a 2020 částkou 30 000,-Kč, v letech 2019, 2018 a 2017 částkou 30 000,-Kč a v roce 2016 částkou 27 000,-Kč, které nám doplnily zdroje na náklady sociálních služeb. V roce 2015 službu Denní stacionář ,, Nákupem křesel, židlí a konferenčního stolku". 

www.vakmb.cz

 

Přikryl s.r.o.

 

Společnost Přikryl s.r.o. podpořila naše sociální služby částkou 20 000,-Kč. Do roku 2020 ročně finančně přispívala  15 000,-Kč na provozní výdaje našich terénních sociálních služeb.

https://dane.prikrylsro.cz/

 

 V18[1].jpg

 

 

Nadační fond TESCO v programu ,,Vy rozhodujete my pomáháme" nám v roce 2020 pomohl získat automobil s plošinou pro převoz osob na invalidním vozíku. Naše služby podpořil již po tři roky a vždy nám pomohl zkvalitnit materiálové zabezpečení sociálních služby. 

 

agel.png

Nadace nám v roce 2016 přispěla 60 000,- Kč na nákup dvou mobilních elektrických zvedacích zařízení. Jedno využíváme ve službě denního stacionáře a jedno usnadňuje domácí péči o zcela imobilní klientku. 

 

nadace.agel.cz/index.html

Fórum dárců, z.s.

 

 

Fórum dárců nám v roce 2018 prostřednictvím veřejné sbírky FD přispělo na projekt "Žít doma" částkou 49 000,-Kč.

Děkujeme všem individuálním dárcům

 

 

Děkujeme všem našim drobným dárcům za finanční i materiální pomoc, kterou poskytli našim sociální službám.