Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Denní stacionář

Denní stacionář

Co je denní stacionář? Je to ambulantní sociální služba, kterou uživatelé navštěvují v určité dny a po určité hodiny v provozní době.  

Pro koho je služba určena?  Pro občany se zdravotním postižením od 18 let věku a seniory, kteří mají omezení své soběstačnosti z důvodu nemoci, věku nebo zdravotního postižení. Pro občany kteří nemohou být po určitou část dne doma sami, nebo se cítí doma osamoceni nebo potřebují pomoc pro zajištění některého z úkonu péče (uvádíme níže)

Asistentky se starají, aby klienti měli ve službě dostatečné pohodlí a pomáhají jim s úkony péče (oblékání, podání jídla a pití, doprovody atd.). Předčítají nebo pomáhají klientům při nácviku a upevňování motorických dovedností nebo psychických schopností (např. trénování paměti). Uživatelé se mohu věnovat čistě svým oblíbeným aktivitám, nebo mohou s ostatními hrát společenské hry, povídají si, chodí na vycházky nebo sledují oblíbený pořad v TV.  

Jak služba pomáhá rodinným příslušníkům?  Mohou se naplno a bez starostí věnovat svému zaměstnání, svým koníčkům. Po potřebnou dobu mají péči o svého blízkého zajištěnu u nás v denním stacionáři. 

Posláním služby je poskytovat pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace tak, aby měli zachován plnohodnotný a aktivní život a mohli setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Také jejich rodinným příslušníkům pomoci ulehčit ze zátěže z péče a nebo jim pomoci sladit pracovní, rodinné a pečující povinnosti. 

Adresa: Okružní 250, Mladá Boleslav

Provozní doba: PO  až  PÁ     7:00 - 17:00

Prostory stacionáře jsou bezbariérové

 

Zajištění oběda

a) klient si přináší z domova

b) našim dodavatelem "Dietka"

 

Zajištění dopravy do a ze služby

a) rodinným příslušníkem v libovolné hodiny

b) našim služebním vozem v časech 7:30 - 8:00, 5:30 - 16:00 

Kapacita služby

8 klientů v daný okamžik

 

Do služby si klienti přináší/nechávají  

obuv na přezutí

náhradní oblečení

speciální potřebné pomůcky

inkontinentní pomůcky

svačinu (ovoce/sušenky, apod.)

minerální vodu, čaj, kávu

Ke stažení: 

 

Žádost o přijetí do služby

 

 Ceník služby

 

Poptejte službu

 

 

 

 

 

Základní činnosti služby a jejich úkony:

 

a)     Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: oblékání, svlékání; nasazení pokrývky, šály; zapínání knoflíků, zipů; obutí bot; zavazování tkaniček; atd

Pomoc při přesunu na lůžko vozík: správné polohování; přesun na vozík, lůžko; atd.

Pomoc při prostorové orientaci samostatném pohybu: chůze v prostředí, po schodech; otvírání dveří; doprovod do auta; obsluha výtahu, plošiny; atd.

Pomoc a podpora při podávání jídal a pití: příprava stolování; vybalení potravin; porcování stravy; používání příboru; podání stravy; manipulace  s uzávěry tekutin a jejich příprava; pití

 

b)     Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí osobní hygieny

Pomoc při úkonech osobní hygieny: manipulace s vodními kohoutky; použití mýdla/dávkovače; mytí rukou, obličeje; použití ručníku; smrkání; atd. výměně inkontinentní potřeby

Pomoc při použití WC: doprovodu na WC; pomoci s usazením; očistě těla; očistě toalety, spláchnutí; výměně inkontinentní potřeby, oblékání, svlékání, úprava oděvu; atd.

 

c)     Poskytnutí stravy

Pomoc se zajištěním teplé stravy, oběda; výběru jídla, vytvoření podmínek pro dietní režim; atd.

 

d)     Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost: zajištění přímého kontaktu s různými materiály, povrchy; nácviku správného držení pomůcek denní potřeby; nácviku činností na zahradě; vyrábění z papíru, vlny, textilií, hlíny; atd.

Nácvik a upevňování motorických a psychických a sociálních schopností: udržení nebo rozvoji psychomotorického vývoje; realizace skupinových činností - cvičení, společenské hry; prožitkové činnosti- canisterapie; motorická aktivizace; atd.

 

Vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání: podpora a pomoc v oblasti samostatnosti a soběstačnosti; využití technických pomůcek PC, tablet, telefon; nácvik dodržování pitného a stravovacího režimu, nácvik dodržování osobní hygieny; nácvik dodržování denního režimu; rozvoj kognitivních a emociálních funkcí; atd.

 

e)     Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při využití veřejných služeb a akcí; provázení a pomoc v pohybu v rovném, členitém, známém i neznámém prostředí; orientace v okolí; nácvik nakupování; atd.

 

f)      Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc a aktivní zapojení klienta při nácviku sebeobslužných činností; eliminace projevů narušujících prostředí (křik, agrese); navazování vztahů, komunikaci s druhými; nácvik vzorců chování, komunikace; atd.

Pomoc při rozvoji verbální, neverbální komunikace; samostatném rozhodování, uplatnění vlastní vůle; hledání návazných služeb; atd.

 

Pomáhejte s námi lidem s handicapem VÉST DŮSTOJNÝ ŽIVOT DOMA.

Abychom mohli poskytovat služby v potřebném rozsahu a na potřebných místech potřebujeme Vás DÁRCE.

Děkujeme proto za zaslání finanční částky na sbírkový účet: č. ú.: 2501070743/2010. S dárci osobně rádi projednáme na jaký účel můžeme jejich dar použít, pro sjednání osobní schůzky volejte na tel.: 720 153 235 nebo 728 985 457. 

Možnosti DÁRCOVSTVÍ: Finanční dar, Darování ze závěti/Poslední vůle, Nákup zboží v e-shopech přes GIVT, Nákupem nebo darováním věcí do našeho Dobrého shopu.

Podrobné informace zde: CHCI POMÁHAT S VÁMI

 

  

Krajský úřad Středočeského kraje.jpg

 

Nadace ČEZ nám v roce2021 pomohla 24 000,-Kč k financování nákladů na pořízení 6 vyvýšených záhonů a 1 speciálního záhonu pro službu denní stacionář. Všem, kdo svým pohybem přispěli k získání potřebných bodů, pro projekt Zahradní terapie děkujeme.

Nadace ČEZ a Škoda AUTO nám v roce 2020 pomohly s financováním pořízení zvedací plošiny díky které je služba zcela bezbariérová. 

Aktuality

zobrazit více >