Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Denní stacionář

Denní stacionář

Adresa: Okružní 250, Mladá Boleslav

Provozní doba: v pracovní dny 7:00 - 17:00

Prostory stacionáře jsou bezbariérové

Kapacita služby: 8 klientů v daný okamžik

Zajištění oběda:

 • Uživatel si přináší svůj z domova
 • Zajistíme našim dodavatelem "Dietka" 

Zajištění dovozů do a ze služby: 

 • Zajistí rodinný příslušník v libovolné hodiny
 • Zajistíme naše v časech dovoz 7:30 / odvoz v 15:30 

 

Služba je určena: 

 • Občanům se zdravotním postižením od 18let 
 • seniorům

 

Co uživatelé do služby potřebují:

 • pohodlnou obuv na přezutí
 • pohodlné náhradní oblečení
 • speciální pomůcky (brýle, hůl)
 • inkontinentní pomůcky
 • svačinu (ovoce/sušenky, apod.)
 • minerální vodu, čaj, kávu

Ke stažení: 

 

Žádost o přijetí do služby

 

Ceník služby

 

Kontakty

 

Poptejte službu

Posláním služby je poskytovat pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace tak, aby měli zachován plnohodnotný a aktivní život a mohli setrvat po co nejdelší dobu ve svém přirozeném sociálním prostředí/domácnosti. Rodinným příslušníkům pomoci ulehčit ze zátěže z péče, kterou svému blízkému věnují a nebo jim pomoci sladit pracovní, rodinné a pečující povinnosti. 

Služba je určena lidem, kteří mají omezení své soběstačnosti z důvodu nemoci, věku nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc pro zajištění některého z  úkonů uvedených v ceníku. Pro občany kteří nemohou být po určitou část dne doma sami, nebo se cítí doma osamoceni. 

 • Čerpat službu je vhodné pravidelně v určité dny a zároveň po určité hodiny v daný den. Pravidelnost pomáhá asistentkám plánovat společné a volnočasové aktivity (terapie, výlety, návštěvy pejsků, apod.)
 • Cena služby odpovídá skutečnému času kdy je uživateli poskytována péče pro zajištění některého z úkonů základních činností služby uvedeného v ceníku služby. Ceník neurčuje cenu za hodinové využití služby ( příklad: uživatel dochází každý den od 8:00 - 14:00 hodin. Po tu dobu potřebuje pomoc s některým z úkonů v celkovém čase 180 minut. Uživatel hradí cenu za 180 minut (3 hodiny: 330 Kč).
 • Prostory denního stacionáře včetně přilehlé zahrady jsou zcela bezbariérové.

Asistentky se v průběhu dne:

 • starají, aby se uživatelé ve službě cítili v dostatečném pohodlí a bezpečí,
 • pomáhají uživatelům s úkony péče (oblékání, obouvání, podání jídla a pití, doprovody na WC, vycházky atd.),
 • předčítají uživatelům z literatury nebo tisku 
 • pomáhají  uživatelům při nácviku a upevňování motorických dovedností (hmat, pohyb, koordinace, chůze, apod.), 
 • pomáhají uživatelům udržet nebo obnovit psychické schopnosti (trénování paměti, logické myšlení, vzpomínkové terapie).

Uživatel se v průběhu dne může:

 • věnovat svým oblíbeným individuálním aktivitám: luštění křížovek, sledování oblíbeného pořadu, kreslení, háčkování,
 • zapojit se do společných aktivit jako je hraní her, kuželky/šipky, zpěv, povídání, trénování pohybových dovedností,
 • rozhodnout zda chce odpočívat na lůžku,
 • zapojit se drobnými činnostmi do pěstování ovoce  a zeleniny nebo udržování úpravy přilehlé zahrady.

Služba pomáhá rodinným příslušníkům:  

Rodinní příslušníci se mohou naplno a bez starostí věnovat svému zaměstnání. Rodinnému pečujícímu pak služba dává prostor pro nezbytný odpočinek alespoň po určitou část dne kdy péči v potřebné míře přebírá naše služba. 

  

Krajský úřad Středočeského kraje.jpg