Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Dobročinný obchod > Daňové zvýhodnění dárců

Daňové zvýhodnění dárců

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Dar může být finanční nebo věcný. V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Dary evidujeme průběžně u každého pravidelného měsíčního dárce a na konci roku vystavíme dárci Souhrnné potvrzení a přijetí daru pro daňové účely, nebo při jednorázovém daru obratem po obdržení dar. Potvrzení odešleme poštou nejpozději do 31.ledna následujícího roku.

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok.
V případě právnické osoby je proces darování upraven Darovací smlouvou. Z podpisu darovací smlouvy mohou vyplývat i závazky obdarovaného pro využití a vyúčtování použití daru.
Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano.