Přinášíme úsměv, pomocné ruce, nohy i mysl.
Osobní asistent - jednodušší život v handicapu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Dobročinný obchod > Daňové zvýhodnění dárců

Daňové zvýhodnění dárců

Pokud přispějete na dobrou věc, odměnou Vám mohou být daňové úlevy a neziskové organizace jako je naše mají také výhodu, protože mají hodnotu daru od daně darovací osvobozenu.

Daňové zvýhodnění dárců upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

Fyzické osoby  

 • Peněžní dar v úhrnné hodnotě od 1000-Kč, pokud jejich součet přesáhne 2 % ze základu daně. Celkově lze odečíst až 10 % z daňového základu ve zdaňovacím období. 
 • Identifikace dárce- pro vystavení potvrzení nám dárce musí sdělit své osobní údaje: jméno, příjmení, RČ, bydliště.
 • Vyúčtování poskytnutých darů -  přijaté dary evidujeme a na konci kalendářního roku zhotovíme jednotlivým dárcům souhrnné vyúčtování „Potvrzení o poskytnutí daru“.
 • Potvrzení o poskytnutí daru - vystavíme při předání daru nebo souhrnné za dary zaslané v kalendářním roce. 

Uplatnění „Potvrzení o poskytnutí daru“

 • Zaměstnanec a OSVČ/živnostník - pokud daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládá „Potvrzení o poskytnutí daru“ své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února.  
 • OSVČ/živnostník -  uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání ve třetím oddílu daňového formuláře (řádek 46) a „Potvrzení“ připojí jako přílohu. 

Právnické osoby

 • Peněžní dar alespoň 2000,-Kč, v úhrnu max. 10% základu daně sníženého již o položky odčitatelné ze základu daně.
 • Kdo nemůže uplatnit - poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
 • Darovací smlouva – vystavujeme na každou výši daru s udáním účelu daru a datem přijetí daru
 • Identifikace dárce- pro vystavení potvrzení nám dárce musí sdělit své osobní údaje: Obchodní název, jméno, příjmení -zastupujícího, IČO, bydliště/sídlo.
 • Předložení vyúčtování daru – předkládáme využití daru k účelu, ke kterému byl dar poskytnut v termínu smlouvou ujednaném nebo ke konci kalendářního roku. 
 • Zveřejnění podpory – poskytnutí daru je zveřejněno na našich webových stránkách umístěním loga dárce nebo textem a  informací o naplněním účelu daru.
 • DPH - finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, Hmotné dary jsou předmětem daně z přidané hodnoty pokud je dárce plátcem DPH