728 985 457
Jsme na facebooku
Drobečková navigace

Úvod > Podporují nás

Podporují nás

Provoz našich sociálních služeb je závislý na podpoře z řádných dotačních titulů, ale bez pomoci dalších společností, institucí a darů od občanů bychom sociální služby poskytovat nemohli.

Všem podporovatelům velmi děkujeme. Každé i sebemenší podpory si velmi vážíme. Společně pomáháme lidem se zdravotním nebo věkovým handicapem vést důstojný život doma.

logoMPSV-m-sm.jpg

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naše sociální služby od roku 2012 neinvestiční dotací na poskytování sociálních služeb prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.

http://www.mpsv.cz/cs/

   

Humanitární fond Středočeského kraje podporuje naše terénní a ambulantní sociální služby neinvestičními dotacemi.

https://www.kr-stredocesky.cz/urad

 

 

 

Statutární město
Mladá Boleslav

 

Statutární město Mladá Boleslav podporuje každoročně od roku 2015 neinvestičními dotacemi naše terénní sociální služby.

V minulosti, ale i programy pro volnočasové aktivity seniorů nebo občanů se zdravotním handicapem např. projekt ,,S handicapem za poznáním".

http://www.mb-net.cz/

 

   

Město

KOSMONOSY

Město Kosmonosy nám v roce 2017 přispělo částkou 15 000,-Kč na pohonné hmoty k zajištění sociální služby osobní asistence ve městě Kosmonosy.

https://www.kosmonosy.cz/

   
Výbor dobré vůle

Nadace každoročně od roku 2015 naší organizaci pomáhá s úhradou nákladů pohonných hmot za uživateli služeb. Díky této pomoci můžeme dojíždět za uživateli i do okolních měst a obcí.

http://www.vdv.cz/

   
 

Nadace ČEZ nám pomáhá realizovat terénní služby osobní asistenci a pečovatelskou službu a denní stacionář. 

V rámci projektu ,,Pomáhej pohybem" podpořila Nadace ČEZ v první polovině roku 2017 70 000,-Kč a druhé polovině roku 2016 náš projekt ,,Žít doma" částkou 50 000,-Kč. Příspěvek bude využit na náklady nájemného denního stacionáře a kontaktního centra pro veřejnost. 

www.nadacecez.cz

   
 nadace-agrofert-logo.jpg  Nadace nám přispěla pro rok 2016 na projekt ,,Žít doma" 120 000,-Kč. Příspěvek nám pomáhá realizovat terénní služby osobní asistenci a pečovatelskou službu. 

http://www.nadace-agrofert.cz/

 

   
agel.png

 Nadace nám v roce 2016 přispěla 60 000,- Kč na nákup dvou mobilních elektrických zvedacích zařízení. Jedno využíváme ve službě denního stacionáře a jedno usnadňuje domácí péči o zcela imobilní klientku. 

http://nadace.agel.cz/index.html

   
   
   

Obec

Bukovno

 

Obec Bukovno přispěla v roce 2017 na poskytování pečovatelské služby pro občany Bukovna částkou 5000,-Kč.

http://www.bukovno.cz/

   
Morys s.r.o.

Společnost Morys, s.r.o. nám skoro již pravidelně od roku 2011 pomáhá finančními příspěvky realizovat sociální služby i ve vzdálenějších obcích regionu Mladoboleslavska a rozšiřovat nabídku o nové sociální služby.

http://www.morys.cz

   

V roce 2017 a 2016 nám grantový program ,,Region bez bariér" přispěl 50 000,-Kč na projekt  ,,Sám za sebe", který řeší dovozy občanů k lékařům, na nákupy, nebo úřady. 

V roce 2015 jsme díky finančnímu příspěvku z programu „Region bez bariér, mohli realizovat projekt ,,  „Denní stacionář bez bariér“. 

www.skoda-auto.cz

   
VAKMB

Společnost VaK Mladá Boleslav, a.s. podpořila v roce 2017 naše terénní a ambulantní sociální služby částkou 30 000,-Kč a v roce 2016 částkou 27 000,-Kč, které nám doplnily zdroje na náklady vzniklé dopravou asistentek za uživateli služeb.

V roce 2015 službu Denní stacionář ,, Nákupem křesel, židlí a konferenčního stolku". Finančním příspěvkem podpořila naše terénní služby především dopravu za uživateli služeb. 


www.vakmb.cz

 V18[1].jpg

 

 

Nadační fond TESCO nám v roce 2016 přispěl na terénní sociální služby v programu ,,Vy rozhodujete my pomáháme"

Příspěvek jsme využili na náklady dopravy asistentek k uživatelům služby a na dovozy uživatelů k lékařům, na úřady, za nákupy a jinými veřejnými službami.

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS Otakar Šibrava

Podpora může být i nefinanční. Takovou pomoc máme stále na dosah u pana Otakara Šibravy, tel.: 776 643 146.

Děkujeme za pravidelný, rychlý, kvalitní a  cenově výhodný servis našeho služebního vozu.

   
Ounický Emil

Doporučujeme a děkujeme panu Ounickému za výbornou spolupráci a poskytnutí slevy při dopravě vláčkem při návštěvě Zámku Konopiště.

Email: ounickyemil@seznam.cz

   

Majitel restaurace v Kutné Hoře  nám poskytl slevu ceny pohoštění. Vřele toto zařízení doporučujeme.

E-mail: mikulas@dacicky.com

   
Zámecká restaurace - Konopiště

Děkujeme majiteli za poskytnutí slevy ceny pohoštění. Toto zařízení vřele doporučujeme.

www.restauracekonopiste.cz

   

Středisko

Naděje o.s.

Děkujeme za pomoc při upravě venkovní odpočinkové zóny u Denního stacionáře.

   
Petr Hrubeš
H market s.r.o.,
Lukavecká 1732,
193 00 Praha 9
Horní Počernice

Děkujeme za příspěvek na výlet do Kutné Hory pro klienty Jistoty Domova.

   
Provoz městské autobusové dopravy.

Děkujeme za poskytnutí slevy z reklamy umístěné prostředcích v MHD.

Provoz městské autobusové dopravy.

http://www.dpmlb.cz/

   
Děkujeme všem individuálním dárcům

 

Děkujeme všem občanům, individuální dárcům, kteří  finančně i materiálně podporují naše sociální služby.